Počet výsledků: 483

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Horák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrických technik

Horní, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Reakce halogenidů karboxylových kyselin s amidy kyselin fosforu

Horváth, Peter

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a fluorescenční vlastnosti analogů 9-iminopyroninu

Hošková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Diagnostické poměry polykondenzovaných aromatických uhlovodíků zjištěné na vzorcích z pasivního vzorkování ovzduší

Houška, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium procesů laserové ablace hmotnostní spektrometrií

Hovorková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium fyzikálních a chemických dějů (sorpce, migrace, těkání, fotochemické transformace) na rozhraní tuhá matrice (půda, snih, vegetace) - atmosféra

Hradská, Patrícia

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza důležitých intermediátů pro přípravu bioaktivních diterpenů.

Hradský, Dalibor

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Nehydrolytická příprava molekulárních fosfonátů kovů

Hroudná, Ľubica

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Indanon a indandion jako nové fotolabilní chránící skupiny pro organickou chemii a biochemii

Hrozková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium vlivu koordinačního prostředí atomů Si a P na tvorbu SiO6 center metodami EHT a DFT

Hrušková, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Potenciální metaloléčiva založená na komplexech ruthenia

Hruzíková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: NMR studie paramagnetických Ru(III) komplexů a jejich vazby na beta-cyklodextrin

Hudečková, Edita

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Thioglykolurily a jejich využití pro syntézu makrocyklů

Humajová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza a analýza QD-nanočástic na bázi CdTe

Husáková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Kde se akumulují nanočástice?

Husárová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Skríning prioritních znečišťujících látek v povodích řek na Slovensku metodou pasivního vzorkováni

Huserová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Studium formační a disociační kinetiky komplexů lehkých lanthanoidů s pyridin-N-oxidovým DO3A derivátem

Hůsková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Stanovení ethylrtuti v půdách

Hylse, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Syntéza inhibitorů CHK1 kinázy na bázi pyrazolo[1,5-a]pyrimidinu

Chrást, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Možnosti charakterizace vzorků optickou emisní diagnostikou laserem buzeného mikroplazmatu (LIP) a klasickými výstupy z analýzy spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS)