Theses on a related topic (having the same keywords):

chalcedon, hrubsice, plasma, plazma, mohelno, zapadni morava, western moravia, opal, serpentinit, serpentinite, moldanubicum, moldanubikum, chalcedony

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium "plazmy" ze serpentinitů na západní Moravě | Theses on a related topic Display description

2.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

3.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic

4.
Adolfová, Terezie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Využití celulózy a jejích modifikací v biologii a medicíně | Theses on a related topic

5.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské kultury v prostoru nejzápadnější Moravy | Theses on a related topic

6.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

7.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

8.
Celá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Studium hematologických a biochemických parametrů krve koček (Felis catus) | Theses on a related topic

9.
Čaloud, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Simulace měření válcovou emisní sondou v plazmatu | Theses on a related topic

10.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

11.
Čech, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Physics
Master's thesis defence: Porovnávací studium vlivů parametrů výboje na vlastnosti plazmatu koplanárního bariérového výboje | Theses on a related topic

12.
Daňhel, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmové leptání plazmových polymerů cyklopropylaminu využitých pro biosenzory | Theses on a related topic

13.
Duchaň, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Optická a mikrovlnná diagnostika výboje s povrchovou vlnou | Theses on a related topic

14.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Dissertation defense: Komplexní diagnostika reaktivního plazmatu doutnavého výboje | Theses on a related topic

15.
Dvořáková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Využití plazmatu pro sterilizaci | Theses on a related topic

16.
Frgala, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Dissertation defense: Depozice mikro- a nano-krystalických diamantových vrstev v mikrovlnném plazmovém reaktoru | Theses on a related topic

17.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

18.
Gancarčik, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Detekce fluorescenčního záření plazmatu | Theses on a related topic

19.
Haničinec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Povrchová úprava krystalického křemíku v bariérovém výboji | Theses on a related topic

20.
Haničinec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Plazmová úprava povrchu krystalického křemíku | Theses on a related topic

21.
Chládek, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Je dárcovství skutečně altruismus? | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dárcovství krve jako projev sociální pomoci | Theses on a related topic

22.
Ilčíková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmová aktivace povrchu práškových materiálů - analýza povrchových změn | Theses on a related topic

23.
Ivanová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Vytváření strukturovaných tenkých vrstev plazmovými tryskami | Theses on a related topic

24.
Juráček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Stavba moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou | Theses on a related topic

25.
Klimešová, Alena maiden name: Coufalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Charakteristika rulových hornin z lokality Zblovice. | Theses on a related topic

26.
Kohoutek, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Biologické vlastnosti materiálů - produktů nanotechnologií | Theses on a related topic

27.
Kolofík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Plazmové technologie v odstaňování kontaminantů z vod | Theses on a related topic

28.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Puklinová minerální asociace serpentinitů z Biskoupek u Oslavan | Theses on a related topic

29.
Kubečka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Modelování procesů při výkonové modulaci plazmové trysky | Theses on a related topic

30.
Lattenberg, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Ochrana památek před graffiti | Theses on a related topic

31.
Machová, Dita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Testování užitných vlastností ultrahydrofobních povrchových úprav vytvořených plazmovou tužkou | Theses on a related topic

32.
Morávek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Formování výbojových mikrofilamentů koplanárního bariérového výboje na povrchu funkcionalizovaných dielektrik | Theses on a related topic

33.
Morlani, Silvia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Povrchové úpravy textilu plazmovými tryskami | Theses on a related topic

34.
Musil, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce granitických pegmatitů s Li-minerály v oblasti jižních Čech | Theses on a related topic

35.
Novotný, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Physics / Medical Physics
Bachelor's thesis defense: Využití bariérových výbojů pro sterilizaci | Theses on a related topic

36.
Obrusník, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Simulace a diagnostika vysokofrekvenčních výbojů pro syntézu nanomateriálů | Theses on a related topic

37.
Okleštěk, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Astrophysics
Bachelor's thesis defense: Depozice tenkých vrstev pomocí plazmové tužky za atmosférického tlaku | Theses on a related topic

38.
Olišar, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Posouzení stability vybraných skalních výchoz na území ů města Český Krumlov | Theses on a related topic

39.
Ondračka, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Plazmochemická depozice tenkých vrstev a jejich optické vlastnosti v UV až IR oblasti | Theses on a related topic

40.
Otoupalíková, Alena maiden name: Škodová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Steroidní látky v biotických matricích | Theses on a related topic

41.
Pálenik, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Elektrická sonda bez vf. kompenzace v plazmatu kapacitního výboje | Theses on a related topic

42.
Petráňová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geneze glimmeritu hrubšického peridititoveho tělesa | Theses on a related topic

43.
Petřek, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Primární Ag-Pb-Zn asociace rudních žil v Jezdovicích u Třeště | Theses on a related topic

44.
Pijáková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Plazmochemická modifikace povrchu materiálů sloučeninami na bázi bóru | Theses on a related topic

45.
Piliarová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí | Theses on a related topic

46.
Pokorný, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Vodní díla na Petrůvce a Úmoří. Příspěvek k poznání mlynářství na západní Moravě s hlavním zaměřením na Tenorův vodní mlýn v Sychotíně u Kunštátu | Theses on a related topic

47.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Laserem indukovaná fluorescence plazmatu | Theses on a related topic

48.
Procházka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Plasma Physics
Dissertation defense: Diagnostika plazmatu pomocí laserových a optických metod | Theses on a related topic

49.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

50.
Richter, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Studium mikrodutinového dielektrického bariérového výboje pro povrchové úpravy | Theses on a related topic