Theses on a related topic (having the same keywords):

geologicke podlozi, geological bedrock, mohelno, vegetace, conglomerate, vegetation, moravsky krumlov, slepenec, serpentinit, serpentinite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic Display description

2.
Adensamová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní podmínky a flóra dolní části údolí Rakovnického potoka v CHKO Křivoklátsko | Theses on a related topic

3.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Faciální studium račických a lulečských slepenců | Theses on a related topic

4.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

5.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

6.
Bubíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Vegetace rybích sádek a rybníků v Jaroslavicích na Znojemsku | Theses on a related topic

7.
Bukovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Rozšíření a vývoj mokřadů v blízkém okolí hrází vodního díla Nové Mlýny | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Rozšíření a vývoj mokřadů v blízkém okolí hrází vodního díla Nové Mlýny | Theses on a related topic

8.
Cetkovský, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geography (4-years) / Physical Geography
Dissertation defense: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu a krajinný ráz v oblasti těžby a úpravy uranové rudy v okolí Dolní Rožínky | Theses on a related topic
Dissertation defense: Hodnocení vlivu antropogenních disturbancí na biotu a krajinný ráz v oblasti těžby a úpravy uranové rudy v okolí Dolní Rožínky | Theses on a related topic

9.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

10.
Elsnerová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod jehličnany (Moravský kras) | Theses on a related topic

11.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

12.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území západně od Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

13.
Galušková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Květena okolí Uherského Ostrohu | Theses on a related topic

14.
Hedbávná, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry v údolí Malé Hané a možnosti jejich využití pro výuku | Theses on a related topic

15.
Horáček, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vegetované lavice v korytě Bečvy – morfologické a sedimentologické charakteristiky | Theses on a related topic

16.
Hradilová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra | Theses on a related topic

17.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Studium diverzity lesní vegetace na transektech napříč hlubokým říčním údolím | Theses on a related topic

18.
Hruban, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants)
Master's thesis defence: Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu | Theses on a related topic

19.
Knotek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Měření a analýza plížení sněhu na vybraných lokalitách v Hrubém Jeseníku | Theses on a related topic

20.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium "plazmy" ze serpentinitů na západní Moravě | Theses on a related topic

21.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

22.
Krajcarová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Pylová sbírka vybraných pylových typů flóry Altaje | Theses on a related topic

23.
Králová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Master's thesis defence: Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery

24.
Kratoš, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky | Theses on a related topic

25.
Kraus, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Vegetace lesních pramenišť Bílých Karpat a její vztah k druhovému složení okolí | Theses on a related topic

26.
Kučerová, Anna maiden name: Kulíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Ecology of Plants), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Vegetace a flóra vodních nádrží na Sedlčansku | Theses on a related topic

27.
Kučerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a flóra území v jihovýchodní části Brna | Theses on a related topic

28.
Kvapil, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika půdního CO2 | Theses on a related topic

29.
Laburdová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí | Theses on a related topic

30.
Maňáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena obce Blatnička | Theses on a related topic

31.
Nešporová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd | Theses on a related topic

32.
Nová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Flóra a vegetace chráněných území Hádky, Lopata a Zvoníčkovna jihovýchodně od Plzně | Theses on a related topic

33.
Nová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně | Theses on a related topic

34.
Obstová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany)
Master's thesis defence: Pylová spektra v ovzduší různých typů městské zástavby: sezonní dynamika a význam pro alergologii | Theses on a related topic

35.
Ondráčková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Krajina Tišnovska. Biogeografická studie | Theses on a related topic

36.
Palátová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism
Bachelor's thesis defense: Cestovní ruch a životní prostředí | Theses on a related topic

37.
Peterka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku | Theses on a related topic

38.
Peterka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Variabilita slatiništní vegetace na evropském měřítku | Theses on a related topic

39.
Petráňová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geneze glimmeritu hrubšického peridititoveho tělesa | Theses on a related topic

40.
Pražáková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkce CO2 v krasových půdách v oblasti jeskyně Býčí skála (Moravský kras) | Theses on a related topic

41.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

42.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Acidobazické vlastnosti půdních roztoků pod travnatým porostem (Moravský kras) | Theses on a related topic

43.
Rubeš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Ovlivnění krasových procesů půdami pod travnatou vegetací | Theses on a related topic

44.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium granátů z vrtu Cr-22-180 v sedlových vrstvách karvinského souvrství uhelného dolu Důlní závod 1, lokalita ČSA. (OKD) | Theses on a related topic

45.
Sojneková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Botany), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Sekundární sukcese na opuštěných polích v pahorkatině jižní Moravy | Theses on a related topic

46.
Staviařová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena vybraného území na západním okraji města Brna | Theses on a related topic

47.
Svobodová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaci | Theses on a related topic

48.
Svobodová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Dynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky | Theses on a related topic

49.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Přírodní poměry a květena Podkomorských lesů | Theses on a related topic

50.
Šenkýř, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Fytocenologická charakteristika jihomoravských akátin | Theses on a related topic