Theses on a related topic (having the same keywords):

prazena kava, roasted coffee, high performance liquid chromatography, polycyclic aromatic hydrocarbons, vysokoucinna kvapalinova chromatografia, polycyklicke aromaticke uhlovodiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Roblová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds | Theses on a related topic Display description

52.
Rozman, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů stárnutí potravin | Theses on a related topic

53.
Řezník, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Oxidativní stres a adaptační odpovědi v jaterních epiteliálních buňkách exponovaných aromatickými kontaminaty prostředí | Theses on a related topic

54.
Smutný, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Nové metody detekce poškození buněčné DNA | Theses on a related topic

55.
Strapáčová, Simona maiden name: Krčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biotransformační enzymy a apoptóza v plicních buněčných modelech | Theses on a related topic

56.
Šindlerová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Genotoxické a negenotoxické působení polycyklických aromatických uhlovodíků na oválné jaterní buňky in vitro | Theses on a related topic

57.
Šmerdová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Mechanisms of action of toxic aromatic compounds in vitro. | Theses on a related topic

58.
Šmeringai, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Energetický metabolismus rostlin ve znečištěném životním prostředí - fotosyntéza | Theses on a related topic

59.
Šmoldas, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Metabolismus síry u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

60.
Šmoldas, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Metabolismus sulfidu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

61.
Šubertová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Biofyzikální studium interakce cisplatinovaných oligonukleotidů s proteinem MutS | Theses on a related topic

62.
Tesařová, Marie maiden name: Vykydalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: The use of separation methods for characterization of microorganisms | Theses on a related topic

63.
Tranová, Mai Huong
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1C) metodou kapilární elektroforézy (Cappilarys 2, Sebia) a metodou HPLC (Variant, Bio-Rad) | Theses on a related topic

64.
Trilecová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí | Theses on a related topic

65.
Tučková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce polycyklických aromatických dusíkatých heterocyklů v systému půda-vzduch | Theses on a related topic

66.
Václavek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům | Theses on a related topic

67.
Vysloužil, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování vybraných farmakodynamických markerů u dětských pacientů léčených pro akutní lymfoblastickou leukémii. | Theses on a related topic

68.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci vybraných druhů řas | Theses on a related topic

69.
Župková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení obsahu stafylokokových enterotoxinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic