Theses on a related topic (having the same keywords):

dna sekvencni analyza plazmidu, rezistence k antibiotikum, staphylococcus, elektroporace, plazmidy, horizontalni prenos genu, restrikcni analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace plazmidů koaguláza negativních stafylokoků | Theses on a related topic Display description

2.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

3.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

4.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

5.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

6.
Kostýlková, Karla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza plazmidu obsahujícího gen etb a studium jeho role v produkci exfoliativního toxinu B u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

7.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

8.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakterizace plazmidů kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

9.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Struktura a funkce plazmidů izolovaných z meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

10.
Řeháková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Plazmidy antibiotické rezistence - epidemiologický a klinický význam | Theses on a related topic

11.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků | Theses on a related topic

12.
Balážová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Charakteristika vybraných druhů stafylokoků izolovaných z prostředí | Theses on a related topic

13.
Balážová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Klasifikace grampozitivních bakterií s využitím MALDI-TOF MS | Theses on a related topic

14.
Beinhauerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat | Theses on a related topic

15.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

16.
Čelechovská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti genových terapií | Theses on a related topic

17.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

18.
Dobiášová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defense: Okrasné ryby jako vektory Aeromonas spp. nesoucí geny plazmidově kódované rezistence k chinolonům | Theses on a related topic

19.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz | Theses on a related topic

20.
Dvořáková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genomové projekty řešené v rámci rodu Staphylococcus. | Theses on a related topic

21.
Elsheimer Matulová, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Antistafylokoková antibiotika a jejich charakterizace | Theses on a related topic

22.
Eyer, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární struktura polyvalentního stafylokokového bakteriofága | Theses on a related topic

23.
Filiačová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Variabilní genomové elementy a jejich význam ve virulenci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

24.
Havlíčková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Charakterizace plazmidů přenášejících rezistence k antibiotikům a faktory virulence různých serovarů Salmonella enterica | Theses on a related topic

25.
Havlíčková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Izolace a charakterizace mutant stafylokokových polyvalentních bakteriofágů | Theses on a related topic

26.
Holá, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Microbiology and Immunology
Dissertation defense: Metody průkazu tvorby biofilmu u lékařsky významných mikrobů | Theses on a related topic

27.
Holochová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární charakterizace genomu exfoliatin A konvertujících bakteriofágů | Theses on a related topic

28.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

29.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza bakteriální DNA přenášené transdukujícími bakteriofágy u S. aureus | Theses on a related topic

30.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony | Theses on a related topic

31.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům | Theses on a related topic

32.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků | Theses on a related topic

33.
Charvátová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata virulence toxinogenních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

34.
Jakubíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv antimikrobiálních látek na frekvenci transdukce u bakterií rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

35.
Jamborová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická charakterizace enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz z odpadních vod | Theses on a related topic

36.
Janoszowská, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Genotypizace kmenů Escherichia coli s produkcí širokospektré betalaktamázy CTX-M-l z kliniky chorob koní a hipocentra | Theses on a related topic

37.
Juřicová, Helena maiden name: Hradecká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Mechanismy a způsoby šíření rezistencí k antibiotikům u salmonel | Theses on a related topic

38.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam | Theses on a related topic

39.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií | Theses on a related topic

40.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků | Theses on a related topic

41.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Srovnávací genomika poddruhů Staphylococcus petrasii | Theses on a related topic

42.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

43.
Kýrová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Podmínky tvorby bakteriálních biofilmů na inertních površích a jejich rezistence k biocidním prostředkům | Theses on a related topic

44.
Lukášová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Testování různých expresních podmínek pro produkci mykobakteriálních glykosyltransferas | Theses on a related topic

45.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

46.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

47.
Měkutová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Výskyt methicilin rezistentních kmenů zástupců rodu Staphylococcus ve veterinárních izolátech | Theses on a related topic

48.
Měkutová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Charakterizace izolátů E. coli rezistentních k antimikrobiálním látkám z volně žijících ptáků | Theses on a related topic

49.
Mezerová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům u Enterobacteriaceae z volně žijících ptáků | Theses on a related topic

50.
Mikula, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Preklinická evaluace enzybiotické komponenty navržené metodou in-silico pro tvorbu mutantů s požadovanou účinností. | Theses on a related topic