Theses on a related topic (having the same keywords):

topoisomerase i, platinova cytostatika, combined treatment, kombinovana terapie dna, platinum cytostatics, topoizomeraza i, dna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kohoutková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Analýza DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy kovů | Theses on a related topic Display description

2.
Kohoutková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Advanced Master's thesis defense: Ramanova spektroskopie DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny | Theses on a related topic

3.
Adam, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosenzoru pro analýzu těžkých kovů | Theses on a related topic

4.
Ambrozová, Laura maiden name: Ewerlingová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropogenetický výzkum mumií | Theses on a related topic

5.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM | Theses on a related topic

6.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce alkaloidu berberinu s d(AAGAATTCTT)2 | Theses on a related topic

7.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava izotopicky značených oligonukleotidů RNA pro heteronukleární NMR spektroskopii | Theses on a related topic

8.
Bělíková, Hedvika maiden name: Goliášová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Aplikovaná biofyzika)
Master's thesis defence: Vliv ultrazvuku na fyzikální vlastnosti roztoků biomakromolekul | Theses on a related topic

9.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů | Theses on a related topic

10.
Benešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakcí substituováných cyklických nitronů s fragmenty DNA metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

11.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulárně biologická diagnostika invazivních mykóz u imunokompromitovaných nemocných | Theses on a related topic

12.
Břeň, Eduard
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: DNA vazebné vlastnosti proteinu NF-kappaB a jeho interakce s proteinem p53 | Theses on a related topic

13.
Buček, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA | Theses on a related topic

14.
Bursová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Termodynamická analýza DNA po její modifikaci protinádorově účinnými látkami | Theses on a related topic

15.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Systém pro odhad entropie a detekci struktury v biologickych sekvencich. | Theses on a related topic

16.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

17.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce proteinů p53, IFI16 a 14-3-3 s křížovými strukturami in vitro a in vivo | Theses on a related topic

18.
Čechová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce proteinů rodiny p53 s DNA modifikovanou reaktivními skupinami pro kovalentní biokonjugace | Theses on a related topic

19.
Černý, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Genom pivovarskych kvasinek | Theses on a related topic

20.
Červeň, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Elektrochemické biosenzory pro analýzu nukleotidových sekvencí a DNA-protein interakcí | Theses on a related topic

21.
Číhalová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nezákonné důkazy v civilním procesu | Theses on a related topic

22.
Dobrovodský, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické studium inhibitoru DNA methyltransferáz Zebularinu | Theses on a related topic

23.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí | Theses on a related topic

24.
Ďuriníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití oslabených kmenů salmonel jako nosičů DNA vakcín | Theses on a related topic

25.
Fabišik, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza interakcí podjednotek SMC5-6 komplexu s DNA | Theses on a related topic

26.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam epigenetických modifikací DNA a možnosti jejich mapování. | Theses on a related topic

27.
Fuksová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi | Theses on a related topic

28.
Gogela, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Klasické a moderní metody molekulární biologie při studiu repetitivních oblastí eukaryotického genomu | Theses on a related topic

29.
Hamrlová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Identifikace osob pomoci DNA | Theses on a related topic

30.
Hanáková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Možnosti identifikace jedince pro kriminalistickou praxi na základě kosterních pozůstatků | Theses on a related topic

31.
Hannig, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Studium interakce mitoxantronu a rheinu s vybranými strukturami DNA | Theses on a related topic

32.
Hanusová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Poruchy metabolismu purinových bází, jejich projevy a možnosti diagnostiky u kosterního materiálu středověkých a novověkých populací | Theses on a related topic

33.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Protective rotational positioning of gene splicing junctions within nucleosomes | Theses on a related topic

34.
Havranová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Studium elektrochemických vlastností syntetických oligonukleotidů a DNA modifikovaných redoxaktivními skupinami | Theses on a related topic

35.
Hlaváčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Metylace DNA jako epigenetický biomarker | Theses on a related topic

36.
Hluchý, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Netelomerické funkce ochranných proteinových komplexů telomer | Theses on a related topic

37.
Honskus, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Epigenetické aspekty hematopoetické diferenciace | Theses on a related topic

38.
Horáčková, Veronika maiden name: Horňáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Nové nanobiotechnologické metody pro výzkum poškození DNA na úrovni jednotlivých molekul | Theses on a related topic

39.
Horáková, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomerový protein TIN2 a jeho interakce při ochraně konců lidských chromosomů | Theses on a related topic

40.
Hreusová, Monika maiden name: Pavolková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce DNA s cytotoxickými komplexy ruthenia - vliv na stabilitu nukleosomu a organizaci chromatinu | Theses on a related topic

41.
Hreusová, Monika maiden name: Pavolková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce cytotoxických organokovových komplexů s DNA – vliv na stabilitu a kompaktizaci nukleosomů | Theses on a related topic

42.
Chvátal, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Konformační vlastnosti kvadruplexu lidské telomerní DNA | Theses on a related topic

43.
Illík, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Struktura a dynamika nukleových kyselin | Theses on a related topic

44.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Elektrochemické studium hybridizace DNA | Theses on a related topic

45.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium interakcí lidských telomerových proteinů | Theses on a related topic

46.
Janoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Dynamics of Telomeric Proteins | Theses on a related topic

47.
Jarešová, Klára maiden name: Schichelová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce telomerových proteinů a transkripčních faktorů | Theses on a related topic

48.
Jarešová, Klára maiden name: Schichelová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce telomerového proteinu TRF2 a neuronového transkripčního faktoru REST | Theses on a related topic

49.
Jarolimová, Darina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Historický vývoj vybraných kriminalistických metod identifikace osob - kriminalistická odorologie a biologie | Theses on a related topic

50.
Jarošová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Studium interakce alkaloidů korypalminu, jatrorrhizinu a kolumbaminu s DNA | Theses on a related topic