Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr Jana Šmardová, CSc., narozena 17. srpna 1961 v Lanškrouně, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Fakultní nemocnice Brno
  Ústav patologie
  Jihlavská 20
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí laboratoře molekulární patologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984: RNDr. Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, obor Molekulární biologie a genetika
 • 1989: CSc. Mikrobiologický ústav ČSAV Praha, obor Mikrobiologie
Přehled zaměstnání
 • 2003 - : odborný pracovník, Ústav patologie, FN Brno
 • 1996 - 2003: výzkumný pracovník, Masarykův onkologický ústav, Brno
 • 1991 - 1993: postdoktorální pobyt, State University of New York, Stony Brook, USA
 • 1989 - 1993: odborný pracovník, Entomologický ústav ČSAV, České Budějovice
Pedagogická činnost
 • 1999 - Molekulární biologie nádorů, PřF MU
 • 2012 - Speciální seminář z biologie nádorů, PřF MU
 • 2013 - Biologie nádorů pro nebiology, PřF MU
 • 2005 - Patologie (Molekulární patologie), LF MU
 • 2005 - Onkologie (Genetické aspekty onkogeneze), LF MU
 • školitelkou 11 bakalářských prací, 6 diplomových prací, 6 disertačních prací
Univerzitní aktivity
 • členka oborové komise Molekulární a buněčná biologie PřF MU
 • členka komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby oboru Molekulární a buněčná biologie PřF MU
 • členka komise pro státní magisterské zkoušky a obhajoby oboru Molekulární biologie a genetika PřF MU
 • členka komise pro státní magisterské zkoušky a obhajoby oboru Lékařská genetika a molekulární diagnostika PřF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Lékařská biologie LF UP v Olomouci
 • členka oborové rady doktorského studijního programu Onkologie LF UP v Olomouci
Vybrané publikace
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Lenka ZLÁMALÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Ivona BLAHÁKOVÁ, Jana ŠPELDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Jan ŠMARDA. Complex analysis of the p53 tumor suppressor in lung carcinoma. Oncology Reports. National Hellenic Research Foundation, 2016, vol. 35, No 3, p. 1859-1867. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2015.4533. info
 • ZLÁMALÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, David ŠÁLEK, Jiří JARKOVSKÝ, Jan ŠMARDA and Jana ŠMARDOVÁ. Expression of D-type cyclins in mantle cell and diffuse large B-cell lymphomas. Oncology Reports. Athens: Spandidos Publications, 2016, vol. 35, No 5, p. 2673-2680. ISSN 1021-335X. doi:10.3892/or.2016.4658. info
 • KANTOROVÁ, Barbara, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Martin TRBUŠEK, Nikola TOM, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Sim TRUONG, Eva DIVISKOVA, Jana KOTAŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Nancy PATTEN, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. TP53 mutation analysis in chronic lymphocytic leukemia: comparison of different detection methods. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2015, vol. 36, No 5, p. 3371-3380. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-014-2971-0. URL info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Barbara KANTOROVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Nikola TOM, Lenka RADOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Filip PARDY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marek MRÁZ, Karla PLEVOVÁ, Eva DIVÍŠKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Martin TRBUŠEK. Detailed analysis of therapy-driven clonal evolution of TP53 mutations in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2015, vol. 29, No 4, p. 877-885. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2014.297. URL info
 • DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martin TRBUŠEK, Marek MRÁZ, Denisa BAKEŠOVÁ, Jakub TRIZULJAK, Markéta HADRABOVÁ, Petra OBRTLÍKOVÁ, Josef KARBAN, Lukáš SMOLEJ, Alexandra OLTOVÁ, Eva JELÍNKOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER. Ofatumumab added to dexamethasone in patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia: Results from a phase II study. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2015, vol. 90, No 5, p. 417-421. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23964. URL info
 • ŠMARDOVÁ, Jana and Jana KOPTÍKOVÁ. Brazilský příběh mutace p53 R337H (Brazilian Story of the R337H p53 Mutation). Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, vol. 27, No 4, p. 247-254. ISSN 0862-495X. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Evangelia STALIKA, Zadie DAVIS, Karla PLEVOVÁ, Martin TRBUŠEK, Larry MANSOURI, Lydia SCARFO, Panagiotis BALIAKAS, Anne GARDINER, LA SUTTON, Hana Skuhrová FRANCOVA, Andreas AGATHANGELIDIS, Achilles ANAGNOSTOPOULOS, Ian TRACY, Antonis MAKRIS, Jana ŠMARDOVÁ, Paolo GHIA, Chrysoula BELESSI, David GONZALEZ, Richard ROSENQUIST, David OSCIER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Kostas STAMATOPOULOS. The frequency of TP53 gene defects differs between chronic lymphocytic leukaemia subgroups harbouring distinct antigen receptors. British Journal of Haematology. Hoboken (USA): Wiley-Blackwell, 2014, vol. 166, No 4, p. 621-625. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.12893. URL info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Květoslava LIŠKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Miluše SVITÁKOVÁ, Václav VYBÍHAL, Leoš KŘEN and Jan ŠMARDA. High Frequency of Temperature-Sensitive Mutants of p53 in Glioblastoma. PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH. DORDRECHT (Netherlands): Springer, 2013, vol. 19, No 3, p. 421-428. ISSN 1219-4956. doi:10.1007/s12253-012-9596-7. info
 • NAVRKALOVÁ, Veronika, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ZEMANOVÁ, Jana KMÍNKOVÁ, Blanka KUBEŠOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Marek MRÁZ, Jana ŠMARDOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, David POTĚŠIL, Veronika NÉMETHOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Martin TRBUŠEK. ATM mutations uniformly lead to ATM dysfunction in chronic lymphocytic leukemia: application of functional test using doxorubicin. Haematologica. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2013, vol. 98, No 7, p. 1124-1131. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2012.081620. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Filip RÁZGA, Tomáš JURČEK, Dana DVOŘÁKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Hana TOŠKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Gabriela VAŇKOVÁ, Lenka JURAČKOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER and Zdeněk RÁČIL. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leukemia & Lymphoma. London: Informa Healthcare, Gordon and Breach, 2013, vol. 54, No 9, p. 2083-2087. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.762649. URL info
 • JAGOŠOVÁ, Jana, Lenka PITROVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan ŠMARDA and Jana ŠMARDOVÁ. Transactivation and reactivation capabilities of temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. International Journal of Oncology. Athens, Greece: SPANDIDOS PUBL LTD, 2012, vol. 41, No 3, p. 1157-1163. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2012.1520. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA and Jana ŠMARDOVÁ. Roscovitine-induced apoptosis of H1299 cells depends on functional status of p53. NEOPLASMA. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2012, vol. 59, No 6, p. 606-612. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_077. info
 • DOUBEK, Michael, Martin TRBUŠEK, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Jana LOCHMANOVÁ, Anna PANOVSKÁ, Hana FRANCOVÁ, Marek MRÁZ, Boris TICHÝ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Veronika NAVRKALOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Petr KUGLÍK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Specific p53 mutations do not impact results of alemtuzumab therapy among patients with chronic lymphocytic leukemia. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, vol. 53, No 9, p. 1817-1819. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2012.658794. URL info
 • TRBUŠEK, Martin, Jana ŠMARDOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Petr DOBEŠ, Miluše SVITÁKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Marek MRÁZ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Petr KUGLÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER. Missense mutations located in structural p53 DNA-binding motifs are associated with extremely poor survival in Chronic lymphocytic leukemia. Journal of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2011, vol. 29, No 19, p. 2703-2708. ISSN 0732-183X. doi:10.1200/JCO.2011.34.7872. URL info
 • ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, František ZEDEK, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan MUŽÍK, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Iva FALKOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ and Jana ŠMARDOVÁ. Prognostic impact of p53 aberrations for R-CHOP-treated patients with diffuse large B-cell lymphoma. International Journal of Oncology. 2011, vol. 39, No 6, p. 1413-1420. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo.2011.1170. info
 • ŠTEFANČÍKOVÁ, Lenka, Mojmír MOULIS, Pavel FABIAN, Barbora RAVČUKOVÁ, Ingrid VÁŠOVÁ, Jan MUŽÍK, Jitka MALČÍKOVÁ, Iva FALKOVÁ, Jana SLOVÁČKOVÁ and Jana ŠMARDOVÁ. Loss of the p53 tumor suppressor activity is associated with negative prognosis of mantle cell lymphoma. International Journal of Oncology. Athens, Greece: International Center for Cancer Research, 2010, vol. 36, No 3, p. 699-706. ISSN 1019-6439. doi:10.3892/ijo_00000545. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Jan ŠMARDA and Jana ŠMARDOVÁ. Transactivation by temperature-dependent p53 mutants in yeast and human cells. Cell Cycle. LANDES BIOSCIENCE, USA, 2010, vol. 9, No 11, p. 1-8. ISSN 1538-4101. info
 • ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER and Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy (Treatment of AL-amyloidosis-results from one clinic and review of published experience with new agents (bortezomib, thalidomide and lenalidomide) in AL-amyloidosis). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, vol. 56, No 3, p. 190-209. ISSN 0042-773X. info
 • VESELSKÁ, Renata, Jan ŠKODA, Tomáš LOJA, Karel ZITTERBART, Zdeněk PAVELKA, Jana ŠMARDOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Markéta HERMANOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. An unusual loss of EGFR gene copy in glioblastoma multiforme in a child: a case report and analysis of a successfully derived HGG-02 cell line. Child's Nervous System. Berlin / Heidelberg: Springer, 2010, vol. 26, No 6, p. 841-846. ISSN 0256-7040. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Selection and clinical relevance of monoallelic and biallelic TP53 defects in chronic lymphocytic leukemia. In European journal of cancer, 21st Meeting of the European association for cancer research, Norway, Oslo. 2010. ISSN 1359-6349. info
 • ZENZ, T., D. VOLLMER, Martin TRBUŠEK, Jana ŠMARDOVÁ, A. BENNER, T. SOUSSI, H. HELFRICH, M. HEUBERGER, P. HOTH, M. FUGE, T. DENZEL, S. HÄBE, Jitka MALČÍKOVÁ, Petr KUGLÍK, S. TRUONG, N. PATTEN, L. WU, D. OSCIER, R. IBBOTSON, A. GARDINER, I. TRACY, K. LIN, A. PETTITT, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, M. HALLEK, H. DÖHNER and S. STILGENBAUER. TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations. Leukemia. England: Nature Publishing Group, 2010, vol. 24, No 12, p. 2072-2079. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2010.208. info
 • ČEJKOVÁ, Soňa, Ludmila ROČŇOVÁ, David POTĚŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Věra NOVÁKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Dita ŽEŽULKOVÁ, Marek BORSKÝ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER and Martin TRBUŠEK. Presence of heterozygous ATM deletion may not be critical in the primary response of chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. European Journal of Haematology. 2009, vol. 82, No 2, p. 133-142. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2008.01177.x. URL info
 • STAŇO KOZUBÍK, Kateřina, Jitka MALČÍKOVÁ, Boris TICHÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Marek BORSKÝ, Viera HRABČÁKOVÁ, Hana FRANCOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER and Martin TRBUŠEK. Inactivation of p53 and amplification of MYCN gene in a terminal lymphoblastic relapse in a chronic lymphocytic leukemia patient. Cancer Genetics and Cytogenetics. 2009, vol. 189, No 1, p. 53-58. ISSN 0165-4608. info
 • MRÁZ, Marek, Karla MALINOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Jana ŠMARDOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. miR-34a, miR-29c and miR-17-5p are downregulated in CLL patients with TP53 abnormalities. Leukemia. 2009, vol. 23, No 1, p. 1159-63, 5 pp. ISSN 0887-6924. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jana KOTAŠKOVÁ, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Martin TRBUŠEK. Impact of monoallelic TP53 deffects on survival and DNA damage response in chronic lymphocytic leukemia. In Haematologica, the haematology journal. 2009. ISSN 0390-6078. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Ludmila ROČŇOVÁ, Boris TICHÝ, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Hana SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin BREJCHA, Martin KLABUSAY, Jiří MAYER, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Martin TRBUŠEK. Monoallelic and biallelic inactivation of TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia: selection, impact on survival, and response to DNA damage. Blood. USA Washington, 2009, 114/2009, No 26, p. 5307-5314. ISSN 0006-4971. info
 • VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Iva FALKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ and Milan VOTAVA. Naše zkušenosti s metodou Fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu (Our Experience in Using Fluorescence in situ Hybridization FISH-Uro Vysion in Diagnostics of Uroteliel Carcinoma). Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, vol. 45, No 2, p. 46-49. ISSN 1210-7875. info
 • GROCHOVÁ, Diana, Jana VAŇKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jan ŠMARDA, Bořivoj VOJTĚŠEK and Jana ŠMARDOVÁ. Analysis of transactivation capability and conformation of p53 temperature-dependent mutants and their reactivation by amifostine in yeast. Oncogene. USA: Nature Publishing Group, 2008, vol. 27, No 9, p. 1243-1252. ISSN 0950-9232. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ and Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Molecular Immunology. 2008, vol. 45, No 5, p. 1525-1529. ISSN 0161-5890. info
 • HALÁMKOVÁ, Jana, Jana ŠMARDOVÁ, Luděk POUR, Jiří TOMÁŠEK, Jan NOVOTNÝ, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Igor KISS and Zdeněk ADAM. Nové léky v onkologii (New treatment in oncology). Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, vol. 10, No 3, p. 336-344. ISSN 1212-4184. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Diana GROCHOVÁ, Pavel FABIAN, Mojmír MOULIS, Jan ŠMARDA, Iva FALKOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Jana VAŇKOVÁ and Ingrid VÁŠOVÁ. An unusual p53 mutation detected in Burkitt´s lymphoma: 30 bp duplication. Oncology Reports. Řecko: Prof. R.A. Spandidos, 2008, vol. 20, No 5, p. 773-778. ISSN 1021-335X. info
 • TOKOŠOVÁ, Elena, Markéta HERMANOVÁ, Radoslava UHMANNOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Zuzana HLINOMAZOVÁ. Imunohistochemická detekce exprese genu p53 a p21 v buňkách maligního melanomu uvey. (Immunohistochemical detection of the gene p53 and p21 expression in cells of the malignanat melanoma of the uvea.). Česká a Slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, vol. 64, No 4, p. 153-157, 4 pp. ISSN 1211-9059. info
 • KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ and Zdeněk ADAM. Akutní myeloidní leukémie (Acute myeloid leukemia). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 29-38. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ and Zdeněk ADAM. Chronická myeloidní leukémie (Chronic myeloid leukemia). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 47-55. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie (Essential (primary) trombo). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 65-70, 5 pp. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie) (Chronic idiopatic myelofibrosis (agnogenous myeloid metaplasia)). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jana ŠMARDOVÁ. Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická (Differential diagnostics of eosinofilia - secondary, clonal or idiopatic). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 75-98, 23 pp. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM and Jana ŠMARDOVÁ. Atopické myeloproliferativní choroby (Atopic myeloproliferative diseases). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 99-104. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ and Milan NAVRÁTIL. Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci (Agressive B-lymphoproliferative diseases). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 131-138. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ and Jiří VORLÍČEK. Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby (Aggressive B-lymphoproliferative diseases). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 139-145. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • ADAM, Zdeněk, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ and Jiří MAYER. Chronická B-lymfatická leukemie (Chronic B-lymphocytic leukemia). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 177-196. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Dana DVOŘÁKOVÁ. Další chronické lymfatické leukemie (Other chronic lymphatic leukemias). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ and Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2nd ed. Praha: Grada Publishing, 2008. p. 197-202. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4. info
 • BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ, Jiřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Jan ŠMARDA. Retinoic acid enhances differentiation of v-myb-transformed monoblasts induced by okadaic acid. Leukemia Research. Elsevier, 2007, vol. 31, No 10, p. 1421-1431. ISSN 0145-2126. info
 • MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY and Leoš KŘEN. Heterogeneity of mantle cell lymphoma. Virchows Archiv. Německo: Springer Verlag, 2007, vol. 451, No 2, p. 432. ISSN 0945-6317. info
 • STÖKLEIN, Heike, Jana ŠMARDOVÁ, Jirka MAČÁK, S. HÖLLER, S. WESSENDORF, G. HUBLER, M. DREYLING, E. HARALAMBIEVA, V. MÄDER, H.K. MÜLLER-HERMELINK., A. ROSENWALD, G. OTT and J. KALLA. Detailed mapping of chromosome 17p deletions reveals HIC1 as a novel tumor suppressor gene candidate telomeric to TP53 in diffuse large B-cell lymphoma. Oncogene. GB: Nature Publishing group, 2007, No 26, p. in press. ISSN 0950-9232. info
 • MALČÍKOVÁ, Jitka, Jana ŠMARDOVÁ, Soňa PEKOVÁ, Soňa ČEJKOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Boris TICHÝ, Hana FRANCOVÁ, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Daniel JANEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ and Martin TRBUŠEK. Identification of somatic hypermutations in the TP53 gene in chronic lymphocytic leukemia. In Leukemia and Lymphoma. 2007. p. 130-131. info
 • MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, I. ZAVŘELOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ and Petr KUGLÍK. Malignant Fibrous Histiocytoma of the Parotid Gland. Česlo-slovenská patologie. 2007, vol. 43, No 4, p. 148-152. ISSN 1210-7875. info
 • TRBUŠEK, M., J. MALČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, V. KUHROVÁ, D. MENTZLOVÁ, H. FRANCOVÁ, S. BUKOVSKÁ, M. SVITÁKOVÁ, Petr KUGLÍK, V. LINKOVÁ, M. DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, J. ZAČAL, J. KUJIČKOVÁ, Š. POSPÍŠILOVÁ, D. DVOŘÁKOVÁ, J. VORLÍČEK and J. MAYER. Inactivation of p53 and deletion ATM in B-CLL patients in relation to IgVH mutation status and previous treatment. Leukemia. 2006, vol. 20, March, p. 1159-1161. ISSN 0887-6924. info
 • ŠMARDA, Jan and Jana ŠMARDOVÁ. Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk (Genetical and epigenetical approaches to targeted modifications of leukemic cells). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 94 pp. Sborník prací lékařské fakulty 120. ISBN 80-210-3682-6. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Alice NEMAJEROVÁ, Jarmila NAVRÁTILOVÁ, Pierre JURDIC and Jan ŠMARDA. CBP sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers. Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2005, vol. 73, No 5, p. 222-232. ISSN 0301-4681. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA and Jana KOPTÍKOVÁ. Functional analysis of p53 tumor suppressor in yeast (Funcitonal analysis of p53 tumor suppressor in yeast). Differentiation. Malden, USA: Blackwell Publishing, 2005, vol. 73, No 6, p. 261-277. ISSN 0301-4681. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Jak vznikají nádory? (On the origin of tumors). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 29-37. ISSN 12113384. info
 • ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ and Jana ŠMARDOVÁ. Cílená léčba v onkologii. Remedia. 2005, vol. 15, 4-5, p. 390-404. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Jan ŠMARDA and Jana KOPTÍKOVÁ. Funkní varianty nádorového supresoru p53 (Functional variants of the p53 tumor suppressor). Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV R, 2004, vol. 69, No 3, p. 191-214. ISSN 0366-486. info
 • BINKOVÁ, Hana, Jana ŠMARDOVÁ, antonín KRPENSKÝ and Kateřina KŠICOVÁ. Prognóza nádorů hlavy a krku se zaměřením na nádorový supresor p53 (Prognosis of Head and Neck Tumours in Relation to Tumour Suppressor p53). OTORINOLARYNGOLOGIE. Praha: ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ, 2004, vol. 53, No 4, p. 189-195. ISSN 1210-7867. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Kateřina KŠICOVÁ, Hana BINKOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Jan ROTTENBERG and Hana KOUKALOVÁ. Analysis of tumor suppressor p53 status in head and neck squamous cell carcinoma. Oncology Reports. Athens, Greece: Spandidos Inc., 2004, vol. 11, No 4, p. 923-929. ISSN 1021-335X. info
 • NENUTIL, Rudolf, Jana ŠMARDOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Aleš REJTHAR, Petr MÜLLER and Bořivoj VOJTĚŠEK. Protein p53, stabilizovaný v nádorech mutací, je výrazně fosforylován na serinu 15 a serinu 392 (frequent phosphorylation of overexpressed mutant p53 protein at serine 15 and serine 392 residues in human cancers). Brno, ČR: Moravská typografie, a.s., 2004. 5 pp. Klinická onkologie 17. ISSN 0862-495 X. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana, Alice NEMAJEROVÁ, Jan ŠMARDA, Pierre JURDIC, Lukáš KUBALA and Karel SOUČEK. Trichostatin A suppresses transformation by the v-myb oncogene in BM2 cells. Journal of Hematotherapy Stem Cell Research. Mary Ann Liebert, Inc., 2003, vol. 12, No 2, p. 225-235. ISSN 1061-6128. info
 • ZAHRADNÍČKOVÁ, Eva, Karel SOUČEK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ and Jan ŠMARDA. c-Fos but not v-Fos protein induces programmed cell death of v-myb-transformed monoblasts. Cellular and Molecular Life Sciences. Bäsel: Birkhaeuser Verlag, 2003, vol. 60, No 12, p. 2736-2748. ISSN 1420-682X. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Důsledky vrozených a somatických mutací genů, jejichž produkty se účastní přestavby chromatinu (The effects of germ-line and somatic mutations of genes involved in chromatin remodeling). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, vol. 141, No 4, p. 112-117. ISSN 0008-7335. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Buněčná linie BM2: model pro studium úlohy proteinu v-Myb v transformaci a diferenciaci (BM2: a model cell line to study the role of protein v-Myb in transformation and differentiation). Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2002, vol. 67, No 4, p. 245-252. ISSN 0366-486. info
 • ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Mechanismy přestavby chromatinu (Mechanisms of chromatin remodeling). Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 2001, vol. 66, No 4, p. 283-302. ISSN 0366-486. info

2017/08/30


Životopis: prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. (učo 57526), verze: čeština(1), změněno: 30. 8. 2017 13:50, J. Šmardová