Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané nejvýznamnější publikace

25. 11. 2020