Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Department
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Teacher - his professional development and social relationships in school"
 • 2008: PhDr. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Psychological contexts of the phenomenon of leadership"
 • 2004: M.A. in Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Interpersonal teacher behavior"
Teaching Activities
 • from 2011 – Faculty of Science MU - Educational Psychology Seminar, Foundations of Psychology
 • from 2008 – Faculty of Education MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Psychology, Introduction to Psychology and Personality Psychology, Personality Psychology, Developmental psychology, Applied Psychology 1 - Methods in Psychology Seminar, Metodological seminar on diploma thesis preparation, Seminar on practical issues of education, Educational psychology, Educational Psychology Seminar, Seminar on Teaching Practice
 • from 2008 – Faculty of Education MU, Dpt. of Social Education - Introduction to Psychology, Developmental psychology
 • 2006-2008 – cooperation with In-Service Training Centre of MU (Misc. projects of education for teachers, head teachers, school inspectors)
 • from 2006 – Faculty of Social Studies MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Political Psychology, Psychology of Education - Applications
Scientific and Research Activities
 • from 2016 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA16-02177S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education
 • 2013-2015 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers
 • 2009-2011 – Research Fellow at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014); a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
 • 2007-2008 – Head consultant of the project ELECTA E!3617 (MEYS)
 • 2005 – Research Fellow of Czech Science Foundation project GAČR 406/03/0940 School Climate
 • 2000-2004 – Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1999-2000 – Research Fellow at Working Group for the Roma Family and the Child (The project: The encouragement of the optimal development of personality and intellect of Socioculturally Disadvantaged Children a way towards respecting human rights)
University Activities
 • 2015-2017 - member of Academic Senate of the Faculty of Education
Activities Outside University
 • member of Czech-Moravian Psychological Society
 • member of School Psychology Association of the Slovak and Czech Republics
 • member of Czech Educational Research Association
Major Publications
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9. info
 • LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce. In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. full text Munispace info
 • LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ a Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • LUKAS, Josef. Ředitel školy a (nejen) začínající učitel. In III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha. 2014. info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí. In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014. info
 • LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3. Manuál Evaluační nástroj info
 • LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8. Manuál info
 • LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 59-72, 14 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. URL info
 • LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, AŠP SR a ČR, 2010, roč. 12, 1-2, s. 62-67. ISSN 1212-0529. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78. ISSN 1802-4637. URL info
 • LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika, Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie, Praha: Academia, 2007, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X. URL info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815. URL info
 • LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 36. ISBN 80-7043-483-X. URL info

2018/02/05


Curriculum Vitae: PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (učo 17887), version: English(1), last update: 2018/02/05 08:11, J. Lukas

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2018 17:04, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému