Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Lorenz, nar. 1978 v Brně, ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví FF MU (Kabinet knihovnictví)
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Mgr. v oboru vědecké informace a knihovnictví, "K problémům memetiky, času a informační vědy"
 • 2005: PhDr. v oboru informační studia a knihovnictví, "K problémům memetiky a informační vědy"
 • 2011: Ph.D. "Vývojové tendence ve výuce informační vědy ve světě a u nás"
Přehled zaměstnání
 • 2003: asistent FF MU 2011: odborný asistent FF MU
Pedagogická činnost
 • Informační věda; Informační etika; Informační chování; Informace, komunikace, myšlení; Základy odborné terminologie; Informační věda: čtenářský přehled; Komunitní kurátorství; Social and educational aspects of digital libraries
Vědeckovýzkumná činnost
 • Základy informační vědy (http://www.success.co.il/is/overview.html)
 • Profesní identita
 • Kurikula informační vědy
 • Informační chování
 • Anotační chování a poznámkové technologie
 • Výzkumné infrastruktury
 • Vliv výuky informační etiky na jednání studentů
Vybrané publikace
 • LORENZ, Michal a Michal KONEČNÝ. Digital Archives as Research Infrastructure of the Future. Acta Informatica Pragensia. Prague University of Economics and Business, 2023, roč. 12, č. 2, s. 327 - 341. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.219. URL info
 • LORENZ, Michal. K historii webové knihy. In Zbiejczuk Suchá, Ladislava; Málek, Matěj; Martinek, Jan. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 20-52. MUNI PRESS. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023. URL info
 • LORENZ, Michal, Ema JURANOVÁ, Michal KONEČNÝ, Hana KUBELKOVÁ a Veronika WÖLFELOVÁ. Best Practices in the Implementation of Research Infrastructure in the Academic Environment: Shortcomings and Revisions. International Journal of Knowledge Content Development & Technolog. 2023, roč. 13, č. 4, s. 95-117. ISSN 2234-0068. doi:10.5865/IJKCT.2023.13.4.095. článek na stránkách časopisu IJKCDT info
 • LORENZ, Michal, Helena NOVOTNÁ, Michal KONEČNÝ, Michal INDRÁK, Iva HOROVÁ, Matěj IŠTVÁNEK, Martin MEJZR, Filip ŠÍR a Bohuš ZÍSKAL. Záchrana zvukového kulturního dědictví : aktuální situace, problémy, možnosti. Brno: Littera, 2022. 112 s. ISBN 978-80-7607-006-6. URL info
 • LORENZ, Michal. Anotační praktiky vědců: analýza kognitivní práce. ProInflow. Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 2-36. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2021-1-2. URL info
 • LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2019 - 2019. ISSN 1804-2406. ProInflow je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. Stěžejní část časopisu je zaměřena na publikování článků pocházejících z vědeckého výzkumu a původních přehledových vědeckých statí. info
 • LORENZ, Michal, Elena KUBALÍKOVÁ, Veronika WÖLFELOVÁ, Viera VOZÁROVÁ a Nikoleta HABARTOVÁ. Konference jako informační zázemí pro setkání s informací. ProInflow. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 24-48. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-3. URL info
 • LORENZ, Michal a Eva VÍCHOVÁ. K pojmu komunitní knihovna : hledání smyslu a uplatnění. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2018, roč. 29, č. 1, s. 27-53. ISSN 1801-3252. URL info
 • LORENZ, Michal. Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů. ProInflow. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 74-101. ISSN 1804-2406. URL info
 • KUDRNA, David, Tereza POJEZNÁ, Lukáš ELIAŠ, Martin SVINKA a Michal LORENZ. Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví. ProInflow. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 56-70. ISSN 1804-2406. URL info
 • LORENZ, Michal. Mapování kurikula : vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 54-88. ISSN 1804-2406. Full Text v PDF info
 • LORENZ, Michal. Mapa studijních profilů : komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě. Knihovna - knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 1, s. 21-42. ISSN 1801-3252. info
 • KRČÁL, Martin, Jan LIDMILA a Michal LORENZ. Vytváření nového bakalářského kurikula na KISK FF MU. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2014, roč. 28, č. 3, 4 s. ISSN 1804-4255. URL info
 • HABERMANNOVÁ, Hana a Michal LORENZ. iConference 2014: i-Školy, i-obor i Berlín. InFlow - information journal. 2014, 13 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Životní cyklus studenta: i-Škola očima uchazečů. InFlow - information journal. 2014, 9 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Fenomén i-škol: historie a současný stav. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 2, s. 58-80. ISSN 1801-3252. info
 • LORENZ, Michal. člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2014. info
 • LORENZ, Michal. From Scientific Information to i-School: Mapping Transformation of Curriculum. 2014. URL info
 • LORENZ, Michal. Informační přetížení. Česká televize, 2014. info
 • LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity. Inflow: information journal. 2013, roč. 1, č. 9, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí II. Dokumentalisté v první informační válce. Inflow: information journal. 2013, roč. 6, č. 4, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Computerization of work and home. In Zvaná přednáška na Faculty of informatics, University of Debrecen, Maďarsko. 2013. info
 • LORENZ, Michal. Prolegomena k informační vědě. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 4, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Problémy s delimitací informační vědy. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 5, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Informační věda – předmět neznámý. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 7, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. K potřebám komunity: inspirace teorií pro praxi komunitní knihovny. In Víchová, Eva. Komunity, sítě a spolupráce : 20 pohledů pro knihovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 12-15. ISBN 978-80-210-6115-6. URL info
 • LORENZ, Michal. Information Ecology of a University Department. In Steinerová, Jela. Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011. s. 53 - 65. ISBN 978-80-223-3087-9. URL info
 • LORENZ, Michal, Jan SKŮPA a Jan ZIKUŠKA. Alternativní čtení Stephensonova Sněhu dle Y3K. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). In Kniha ve 21. století: Společnost a četba. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 78 – 83. info
 • LORENZ, Michal. Naše bezpapírová budoucnost: sociální ukotvení papírové a elektronické knihy. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 84 – 94. info
 • LORENZ, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Ikaros [online]. Praha, 2009, roč. 13, č. 7. ISSN 1212-5075. URL info
 • LORENZ, Michal. Kyberpsychologický profil uživatelů komunity Inflow: průzkum avatarů v blogosféře. Inflow : information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 8. ISSN 1802-9736. URL info
 • LORENZ, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Knižnica. 2009, roč. 2009, č. 9, s. 43-44. ISSN 1335-7026. URL info
 • CAPURRO, Rafael a Michal LORENZ. Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem. Ikaros. 2009, roč. 13, č. 10. ISSN 1212-5075. URL info
 • LORENZ, Michal. Globální mozek a jeho učící se společnost. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). In Kniha ve 21. století: Knihovna učící/se. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2008. str. 43-58. info
 • ZIKUŠKA, Jan, Jan SKŮPA a Michal LORENZ. i3K – KKK Knihovníkům kvalitnější konference. In Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 179 - 183. ISBN 978-80-7399-591-1. info
 • LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 119 – 134. ISBN 978-80-7399-591. info
 • LORENZ, Michal. Design of Information System in Context of Social Informatics. In HCI a informační služby. Praha, 2008. URL info
 • LORENZ, Michal. Informace jako etická hodnota. FOBEROVÁ, Libuše (ed.). In Kniha v 21. století: Kniha a knihovny v estetické a etické výchově. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2006. s. 15-22. URL info
 • LORENZ, Michal. Perspektivy knihovnického vzdělávání očima teorie a praxe. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 2004, č. 4, s. 17-19. ISSN 0862-1985. info

16. 8. 2022


Životopis: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (učo 45308), verze: čeština(1), změněno: 16. 8. 2022 14:24, M. Lorenz

Další varianta: angličtina(1)