EN

Stratus.FI v nové konfiguraci - CVT FI - Blogy

CVT FI

RSS

Novinky a změny v provozu počítačů, počítačové sítě, prezentační a další techniky na FI MU. Další informace jsou dostupné v Technických informacích na webu fakulty.

Pro hlášení problémů prosím kontaktujte příslušnou sekci CVT FI.

Informace o aktuálních problémech naleznete na stránce o výpadcích.

Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:unix@fi, FI:CVT FI
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
6. 3.
2019

Stratus.FI v nové konfiguraci

  • RSS
Zajímavé | 5 | 5
RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D. (CVT FI MU), učo 1885
unix
Fakultní cloud Stratus.FI v těchto dnech slaví dva roky své existence. Jak jsme již avizovali, pořídili jsme koncem minulého roku nové uzly pro tento cloudový systém a letos jsme je uvedli do ostrého provozu. Při této příležitosti jsme provedli další hardwarové a softwarové změny fakultního cloudu, které chceme v tomto příspěvku představit.

Rychlejší síť

Nové uzly již disponují dvojportovými desetigigabitovými síťovými kartami. Povýšili jsme tedy i celou infrastrukturu cloudu Stratus.FI na desetigigabitový ethernet. Navíc jsme jako uplink do zbytku sítě FI zprovoznili vůbec první čtyřicetigigabitovou linku v naší síti. Je realizovaná technologií DAC (direct-attach cable), což jsou transceivery i propojovací kabel integrované do jednoho zařízení, a použitelné k levnějšímu propojení na kratší vzdálenosti. V záloze máme ještě další navýšení síťové propustnosti, a to buďto spojením obou 10GbE portů jednotlivých uzlů do virtuálního celku, anebo využitím jednoho 10GbE portu pro komunikaci v rámci clusteru a druhý dedikovat pro sítě virtuálních strojů.

Ceph 13 Mimic

Virtuální disky jednotlivých instancí jsou uloženy v distribuovaném diskovém úložišti Ceph. Toto úložiště od verze 12 podporuje nejen ukládání dat na souborový systém XFS jako dříve (tzv. filestore), ale nově i přímé použití blokového zařízení plně v režii Cephu (bluestore). Druhá zmíněná metoda je výrazně rychlejší a navíc podporuje ukládání časově kritických metadat (žurnál změn, databáze objektů) na jiném zařízení. Naše nové uzly takto mají po dvou rychlých NVMe discích pro metadata a po dvou velkých rotačních discích pro data. Po upgradu na Ceph 13 s bluestore a s výše uvedenou změnou síťové infrastruktury pozorujeme nyní až desetinásobný nárůst výkonu virtuálního disku, měřeného jako propustnost i latence zevnitř virtuálního stroje. Následující graf zachycuje nárůst počtu čtecích operací.

Navýšení kvóty

Uživatelům je nyní k dispozici celkově 320 procesorových jader v procesorech architektury AMD EPYC, 2.4 TB paměti RAM a téměř 0.5 PB hrubé diskové kapacity (úložná kapacita je menší, implicitně replikujeme data třikrát). Pro běžné uživatele nyní zvyšujeme kvótu na systémové prostředky takto: zabraná paměť RAM z 8 GB na 32 GB, disky z 40 GB na 128 GB.

Další možnosti využití

Systémy OpenNebula a Ceph, na kterých je Stratus.FI založen, mají mnoho dalších možností, které nyní příliš nevyužíváme, a které bychom tímto chtěli uživatelům nabídnout. Některé z těchto možností jsou:

Aplikace složené z více virtuálních strojů
Pomocí nástroje OneFlow jsme schopni horizontálně škálovat aplikace, sestávající se z více typů virtuálních strojů, podle zátěže instanciovat nové VM, a po odeznění zátěže je automatizovaně rušit.
Objektové úložiště souborů
Ceph umožňuje zpřístupnit svůj prostor i ve formě objektového key-value úložiště, kompatibilního s průmyslovým standardem Amazon S3. Toto se hodí zejména v případě, kdy potřebujeme REST rozhraní, máme data typu "jednou zapsat, vícekrát číst", a naopak nepotřebujeme plnou sémantiku blokového zařízení nebo POSIXového souborového systému.
Úložiště "studených" dat
Jedna z dalších možností Cephu je úsporné ukládání dat, která nejsou výkonově kritická (velmi zhruba něco jako rozdíl RAID-5 versus RAID-10). Pro tato data jsme schopni zajistit i další úložný prostor nad rámec výše uvedeného.
Předpřipravené obrazy pro výuku
V některých předmětech vyučující připravují studentům předkonfigurovaný obraz nainstalovaného operačního systému i se softwarem, kterého se týká jejich výuka. Jsme schopni asistovat při tvorbě dalších takovýchto obrazů.

Pokud máte nějaké nadstandardní požadavky, například použití pro produkční stroje, navýšení kvóty, zavedení vlastní privátní sítě, případně cokoli z výše uvedených vlastností, neváhejte kontaktovat unix@fi. Připomínáme též dokumentaci Stratus.FI v rámci fakultních Technických informací.

Závěrem

Původní myšlenka, se kterou jsme fakultní cloud Stratus.FI zprovozňovali, byla využít starší hardware a dát jej k dispozici studentům aspoň pro méně náročné projekty. A postupně do cloudu přidávat hardware, který přestává dostačovat svému původnímu účelu. Nyní však máme několik nových vysoce výkonných uzlů, jejichž náročnost z hlediska prostoru, napájení i chlazení představuje zlomek původní konfigurace cloudu při současném několikanásobném navýšení procesorového, paměťového, síťového i diskového výkonu. Z tohoto důvodu ponecháváme Stratus.FI pouze na tomto novém hardwaru, a staré servery prozatím z clusteru vyřazujeme.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 100$ kredit k vyzkoušení Azure pro studenty FI (12. 2. 2019 09:39) | Upgrade fakultního PHP na Aise » (20. 3. 2019 16:32)

Zatím žádné komentáře.