Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
21. 12.
2005

Informační systém MU nasadil ve svých aplikacích novou generaci serverů

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

V posledních týdnech roku 2005 došlo k další rozsáhlé modernizaci infrastruktury Informačního systému MU, která má za cíl zejména zvýšit propustnost systému a umožnit tak jeho další rozvoj v několika příštích letech. Původní aplikační servery, které se starají o zpracování všech uživatelských požadavků, byly povýšeny o procesory nové generace, operační paměť a další potřebné součásti. Velká část stávajících komponent však mohla být znovu využita, což umožnilo efektivní modernizaci při zachování velmi nízkých nákladů.

Ačkoliv nové aplikační servery přinášejí ještě vyšší rychlost běhu zejména některých velmi náročných aplikací, hlavním cílem bylo zvýšení celkové propustnosti systému. To je užitečné především při velkých nárazových špičkách, kdy tisíce současně pracujících uživatelů dočasně zatíží aplikační počítače natolik, že může dojít i ke zvýšení doby zpracování uživatelem zadaných operací. K tomuto zvýšení propustnosti napomáhá nejen vyšší výkon nové generace šedesátičtyřbitových procesorů, ale také tzv. dvojjaderná technologie, která umožňuje jednoduše zdvojnásobit jejich celkový počet ve všech aplikačních serverech.

Dalším významným aspektem tohoto povýšení byla nutnost zachování nepřetržitého chodu systému. Jednotlivé aplikační servery tak musely být nahrazovány postupně, aby vždy část z nich mohla pokračovat v obsluze běžného provozu. Nebylo možné využít mimopracovní den, kdy by studijní informační systém logicky měl být minimálně zatížen? Pohled do grafů užívání is.muni.cz (grafy využití IS) ukazují, že nikoliv - např. nedělní zátěže se v tomto období stabilně znamenají vyřízené požadavky od 10 000 uživatelů za hodinu. Je to proto, že IS MU už dávno neplní pouze roli podpory studijní administrativy, ale je využíván jako centrální zdroj informací a nástroj komunikace širokou univerzitní veřejností.
I tento logisticky náročný požadavek však zvládli správci IS MU ve spolupráci s dodavatelskou firmou bez problémů.

Přestože všechny práce, které si vyžádaly několik týdnů příprav, ještě nebyly dokončeny, první výsledky naznačují, že nové servery zajistí více než trojnásobnou propustnost oproti původnímu řešení. Kromě zmíněných zátěžových špiček tak nová infrastruktura zajistí hladký provoz nových aplikací, které jsou již nyní zaváděny pro masívní elektronickou podporu univerzitní výuky.

21. prosince 2005

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Interaktivní osnova - osnova v e-learningovém kurzu (22. 11. 2005 00:00) | Informační systém MU prezentován na konferenci Databázový svět 2005 » (21. 12. 2005 05:00)

Zatím žádné komentáře.