Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
17. 8.
2006

Masarykova univerzita vyvinula software proti plagiátům

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Tisková zpráva, Brno 16. srpna 2006

Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, která disponuje ve svém studijním informačním systému elektronickou službou na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. V Evropě zatím není taková služba na univerzitách příliš rozšířena, první podobné systémy se objevují spíše na zámořských univerzitách.

Masarykova univerzita má značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských prací, které v rámci vysokoškolského studia vznikají. Snaží se proto potírat nejen běžné opisování prací, ale především odhalovat plagiátorství, které může znamenat i případné porušení autorských práv.

Softwarovou službu na odhalování plagiátů vytvořil Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU). Služba je určena pro všechny uživatele tohoto studijního informačního systému, tedy pro pracovníky a studenty univerzity, ale největší význam má právě pro učitele. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů odhaluje nejen opsané práce mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty.

Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů je unikátním vlastním know-how Vývojového týmu IS MU, který působí na Fakultě informatiky MU. Implementovaná služba je vysoce účinná zejména proto, že studijní informační systém integruje v sobě nejen administrativní část studia, ale kompletní úložiště dokumentů (závěrečných prací, dokumentů, studijních materiálů) a e-learningové agendy vyznačující se širokou nabídkou souborů ve formě předmětových studijních materiálů nebo odevzdáváním studentských prací. Integraci tohoto rozsahu má Masarykova univerzita ojedinělou, díky tomu je vyhledávání souborů on-line mezi nezměrným množstvím dat účinné a rychlé.

„Masarykova univerzita považuje účinné odhalování plagiátů za nezbytnou součást svého úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a chápe je jako příspěvek k etice odborné práce,“ vyjádřil se k této službě rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.


Další podrobnosti

Soubory se vyhledávají v celém IS MU. Tedy bez ohledu na předměty, semestry, fakulty a agendy (Studijní materiály, Poskytovny, Dokumentový server, Závěrečné práce, Můj web, Úschovna, Odpovědníky).
Obsah souborů v datovém úložišti IS MU (tj. objekty v úložišti jsou dostupné přes Osobní administrativa -> Správce souborů) je průběžně strojově analyzován. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu je tento připraven pro uživatelské hledání. U nalezených podobných souborů IS MU vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů, celou složku, či celý strom složek.
Pokud materiál je v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), lze ho vložit například do Poskytovny, do Mého webu, do Studijních materiálů předmětu, příp. dočasně do své Úschovny. IS MU jej do mechanismu vyhledávání zahrne. Lze vložit stránky z Wikipedie do Poskytovny ("co je jednou vloženo do Poskytovny, nikdy již nebude opsáno"), nebo srovnat podobnost dvou materiálů mimo IS MU, pokud se vloží např. oba do Úschovny.

Systém nezkoumá dodržování autorského práva, je tedy na čtenáři, aby posoudil, zda je dodržováno.

Závěrem
Nejen učitelé, ale i studenti mají možnost dohledat podobné dokumenty. (Každý uživatel však vždy mezi dokumenty, které jsou mu veřejně přístupné.)

Další přínos pro uživatele ve vyhledávání podobných dokumentů spočívá v možnosti dohledat vlastní (i cizí) dokumenty například za účelem jejich odstranění, změny nebo aktualizace.

Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině.

Aktuálně se nyní prohledává přes 200 tisíc uložených dokumentů (odevzdaných domácích úloh, esejí, závěrečných prací a dalších).

Znamená-li plagiátorství v konkrétním případě porušení autorských práv, může být neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s autorským zákonem a podle zákona o vysokých školách posuzován jako disciplinární přestupek. Studentovi může být za takový přestupek podle okolností případu uložena sankce od napomenutí až po podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení ze studia.

17. srpna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Informační systém MU představen na světovém fóru EISTA 06 (17. 8. 2006 00:00) | Unicode - podpora všech znaků v IS MU » (17. 8. 2006 05:42)

Zatím žádné komentáře.