Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
4. 9.
2006

Masarykova univerzita zpřístupnila závěrečné práce v IS MU

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Masarykova univerzita (MU) jako první vysoká škola v České republice zpřístupnila v pátek 1. září 2006 v úplném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.

Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací ukládá novela zákona o vysokých školách účinná od 1. ledna 2006. Povinnost zveřejnění prací podle zákona se týká pouze závěrečných prací odevzdaných po účinnosti novely zákona. Masarykova univerzita však zveřejnila také práce odevzdané a obhájené v dřívějších letech, jejichž autoři dali se zveřejněním souhlas. K dispozici tak bylo zpřístupněno přibližně třicet tisíc závěrečných prací v úplném rozsahu, práce lze vyhledávat tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaženého titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) nebo fulltextově. Masarykova univerzita také důsledně dbá, aby veřejnost mohla práce prohlížet v otevřených formátech (což zaručí, že budou čitelné všem bez závislosti na konkrétním programu i za několik let). V srpnu 2006 byla spuštěna související unikátní služba pro odhalování plagiátů - předpokládá se totiž, že brzy bude možné dohledat podobné závěrečné práce mezi dalšími pracemi zveřejněnými na Internetu.

Evidence prací v elektronické podobě v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU, http://is.muni.cz/) je běžnou praxí od roku 2002 a od roku 2004 je zakotvena ve studijním a zkušebním řádu. Informační systém na univerzitě zajišťuje kvalitní podporu studia, evidování prací je rutinní: student vloží do IS MU svou práci, ta se automaticky převede do textového a PDF formátu, školitel nebo oponent vloží posudek a studijní referent zapíše výsledek obhajoby (operace trvají nanejvýš sekundy).

„Masarykova univerzita podporuje transparentnost výsledků vzdělávací činnosti“, řekl rektor MU Petr Fiala. „Pokládáme za správné ukázat kvalitu prací, které na Masarykově univerzitě vedou k získání vysokoškolského titulu“, dodává rektor Masarykovy univerzity.

Tiskovou zprávu vydanou Masarykovou univerzitou naleznete na www.muni.cz


Obr 1:
http://is.muni.cz/ - Absolventi a závěrečné práce, vyhledávání

4. září 2006

« Unicode - podpora všech znaků v IS MU (17. 8. 2006 05:42) | Elportál - e-learning na Masarykově univerzitě » (12. 10. 2006 00:00)

Zatím žádné komentáře.