Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
23. 1.
2007

Tabulkový kalkulátor v poznámkových blocích IS MU

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky
Poznámkový blok v Informačním systému MU představuje záznamový arch, kam lze každému studentovi udělit body a vložit poznámku dlouhou až 4000 znaků. Student může nahlížet do svého záznamu, pokud je blok zveřejněn, nebo učitel může ponechat blok neveřejný jen pro svou potřebu. Obsah bloku lze též připojit do hromadného dopisu studentům (každému pouze jeho individuální záznam). Bloky podporují průběžné hodnocení v semestru - bodování tak, že čísla opatřená hvězdičkou (např. *23 *-1 *5.4) chápe IS MU jako body, umí je automaticky sečíst, zobrazit statistiku a graf. Po zadání klasifikační škály dovedou navrhnout známky a přenést jej do aplikace pro hodnocení.

Typická využití poznámkového bloku:

 • vlastní poznámky k odevzdaným pracím, písemkám... ;
 • komentáře k vypracovaným zápočtovým příkladům, požadavky na opravy (v režimu zveřejnit studentům);
 • rozpis učeben/zasedacího pořádku na zkoušce, který studentům předem rozešlete e-mailem;
 • bodování písemek a úloh (kladné, záporné, s desetinnými čísly, podle klasifikační škály, ECTS).

Nad poznámkovými bloky je možné konat tyto operace:

 • vytvoření nového, zrušení starého bloku (i hromadně ve více předmětech), kopírovat blok;
 • nastavit parametry bloku (možnost nahlížení studentovi);
 • přidat, vyjmout studenta;
 • hromadné výběry a editace bloků;
 • hromadná pošta s připojením pozn. bloků;
 • tisk, import a export bloků;
 • automatické přenášení hodnocení do bloků ze zkoušek, testů, skenovaných písemek (z Odpovědníků);
 • automatický přenos do známky;
 • autosumarizace a nově: sumarizace poznámkových bloků.


Tabulkový kalkulátor v poznámkových blocích IS MU

Vývojový tým IS MU zprovoznil také pro vyučující MU novou aplikaci pro sumarizaci poznámkových bloků, která jim umožní provádění obecných výpočtů bodových hodnocení z různých poznámkových bloků jednoho předmětu. Učitel může dát například vnitrosemestralní písemce váhu 30 % a závěrečné písemce 70 % s podmínkou, že z obou musí student získat aspoň 10 % bodů - tabulkový kalkulátor umožňuje výpočet výsledného hodnocení studenta.

Aplikace "Uživatelská sumarizace poznámkových bloků" je dostupná z odkazů určených pro manipulaci s poznámkovými bloky v Záznamníku učitele, v oddíle Speciality - přímý odkaz na aplikaci.

Výpočet, který se má provést, uživatel zadá pomocí jazyka GNU bc, známého a běžně používaného kalkulátoru v unixových systémech. Pro uživatelský skript jsou předem automaticky definovány proměnné, pojmenované zkratkou poznámkového bloku, které jsou plněny bodovými hodnoceními jednotlivých studentů. Navíc má uživatel k dispozici předem automaticky definovaná pole obsahující všechna hodnocení v daných poznámkových blocích a proměnné naplněné počtem prvků příslušných polí. Po spuštění skriptu se naplní nově vytvořený poznámkový blok výsledky výpočtu.

Aplikaci je možné využít například k sumarizaci bodových hodnocení z několika poznámkových bloků, přičemž bodovým hodnocením z různých poznámkových bloků lze nastavit různé váhy, kterými se mají na výsledném hodnocení podílet. Další uplatnění najde aplikace při přepočtu bodových hodnocení na percentil, nebo pokud bude učitel chtít do nově vytvořeného bloku generovat nejen body z několika poznámkových bloků a jejich součet, ale také k jednotlivým bodům přidat jejich stručný textový popis, za co byly získány. Do budoucna aplikace nabídne také uložení vytvořených bc skriptů a jejich výběr pro znovupoužití, případně prohlídku skriptů, které pro inspiraci zveřejní ostatní vyučující.
Sestavit program pro sumarizaci ve složitějších případech vyžaduje pokročilejší informatické schopnosti. Pokud má učitel zájem s poznámkovými bloky provést složitější výpočet, popíše svou představu na adrese etech\@fi.muni.cz a poradí mu fakultní e-technik.

23. ledna 2007

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nový design IS MU (23. 1. 2007 00:00) | Záložky - oblíbené odkazy do Internetu » (23. 1. 2007 05:42)

Zatím žádné komentáře.