Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
11. 5.
2008

Globální vyhledávání plagiátů

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty
Dnes jsme se rozhodli vrátit se na skok ke službě na odhalování plagiátů v Informačním systému Masarykovy univerzity, k jejím jednotlivým funkcím.

Když v roce 2006 vyvinuli odborníci ve vývojovém oddělení Informačního systému MU software na vyhledávání plagiátů, bylo to hlavně z podnětu běžných uživatelů, především učitelů. MU je univerzitou otevřenou a maximálně podporuje zpřístupňování elektronických studijních materiálů ve výuce stejně jako elektronického archivu závěrečných prací aj. Na druhé straně si je vědoma, že každá otevřenost nese riziko potenciálního zneužití. Nový technologicky úspěšný nástroj poskytuje účinné prostředky pro technické odhalení podobných dokumentů, což je první důležitý krok v procesu správného posouzení, zda se jedná o plagiát.

Uživatelům IS MU byla nabídnuta v roce 2006 služba hledání podobných souborů v podobě ikonky 'podobné jako vejce vejci' . Princip funkce je takový, že uživatel vybere soubor(y) z nabídky v Odevzdávárně, Dokumentovém serveru, Studijních materiálech, Úschovně, Archivu závěrečných prací nebo kterémkoli jiném úložišti a k vybraným souborům hledá podobné soubory.
Takto začali na mnohých fakultách sami učitelé kontrolovat práce svých studentů s méně nebo více vážnými důsledky při pozitivním nálezu. Tato funkce je využívána např. vedoucími závěrečných prací pro ověření originality prací „jejich“ studentů. Uživateli se zobrazí ty nalezené podobné soubory, které je oprávněn číst.

Jak ale docílit opravdové systematičnosti při tak velkém a různorodém počtu učitelů? Tato úvaha vedla v minulém roce, v červenci 2007, k rozšíření systému pro odhalování plagiátů. Aplikace 'Globální vyhledávání plagiátů' je schopna vyhledat seznam všech shodných dokumentů dle zadaných kritérií, mezi něž patří filtr na agendu (např. výběr Archivu závěrečných prací pro vyhledávání), ve které se má hledat, dále filtr na fakultu, vyhledávání podle data zveřejnění dokumentu, filtr na požadované procento podobnosti, velikost souboru (textu) aj. Zatímco aplikace 'Nalézt podobné dokumenty' je přístupná všem uživatelům, s hromadným porovnáváním plagiátů mohou pracovat pouze držitelé speciálního práva.


Obr. 1: Hromadné porovnávání plagiátů lze omezit dle vybraných kritérií.

Po zadání požadovaných kritérií vyhledá aplikace podobné soubory a shodu těchto souborů vyjádří v procentech. Uživatel si shodné části souborů může zobrazit (pod odkazem Podobnosti). U souborů, které systém vyhodnotí jako podobné, pověřená osoba ručně označí, zda se jedná nebo nejedná o plagiát. Díky tomuto označení aplikace při příštím vyhledávání zobrazí pouze nové, dosud neoznačené dokumenty.
Například datum vložení souboru do IS MU nemusí souviset s jeho vznikem (plagiát mohl být vložen do IS MU dříve než originál). Jsou kontrolovány všechny soubory v IS MU a je na posuzovateli, aby rozhodl, zda je práce opravdu plagiát. Systém umí pouze vyhledat podobnosti, míru pochybení však musí vždy zhodnotit člověk.


Obr. 2: Nalezené podobné soubory.

Aplikaci nalezne uživatel s příslušnými právy v IS MU: Osobní administrativa --> Studium --> Přehledy a statistiky studia: globální vyhledávání plagiátů.

Algoritmus vyhledávání shodných dokumentů je stále zdokonalován a rozšiřuje se databáze zkoumaných souborů i na dokumenty mimo MU. V současné době MU spolu s dalšími vysokými školami realizuje projekt, jehož výstupem je společný elektronický archiv závěrečných prací studentů těchto univerzit a vyhledávání plagiátů mezi nimi. Projektu se účastní polovina všech veřejných vysokých škol v ČR.

11. května 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Delší hesla v IS MU a jak se k nim chovat (11. 5. 2008 00:00) | Inspirace pro multimediální studijní pomůcky v nové verzi » (11. 5. 2008 05:42)

Zatím žádné komentáře.