Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
27. 5.
2009

Evidence a kontrola závěrečných prací

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) byla zavedena úprava týkající se odevzdávání závěrečných prací. Jejím cílem je zjednodušení administrativních úkonů tím, že jsou rozděleny mezi všechny účastníky procesu odevzdávání závěrečných prací.

Studenti odevzdávají závěrečnou práci v elektronické a tištěné podobě. Nově mají navíc povinnost u elektronické verze potvrdit, že obě verze práce jsou totožné.

Obr. 1: Potvrzení shodnosti všech verzí závěrečné práce studentem.

Potvrzením tohoto prohlášení na sebe student bere zodpovědnost, která dříve ležela na administrativních pracovnících. Ti museli sami kontrolovat, zda je práce v obou odevzdaných exemplářích totožná. Úprava tak vede k výraznému zrychlení procesu fyzického odevzdávání prací.

Zjednodušení přineslo i samotné předání tištěné verze závěrečné práce administrativním pracovníkům, kteří v IS MU nyní vidí, zda student splnil všechny náležitosti spojené s vložením elektronické podoby práce a jediným kliknutím práci převezmou a zároveň zveřejní celému světu.

Obr. 2: Převzetí a zveřejnění závěrečné práce administrativním pracovníkem.

Systém dále zavádí možnost skrytí některých částí závěrečné práce. Této možnosti lze využít v případech, kdy závěrečná práce obsahuje informace, na něž se vztahuje ochrana obchodního tajemství, ochrana informací chráněných zvláštním zákonem či ochrana oprávněných zájmů třetích osob hodných zvláštního zřetele. O skrytí takovýchto částí práce rozhoduje vedoucí práce se souhlasem příslušného proděkana v souladu s Opatřením rektora č. 3/2009 (vyžaduje autentizaci). Poté, co je skrytí částí závěrečné práce nastaveno, systém nedovolí zobrazit tyto skryté části po předem zadanou dobu.

Obr. 3: V aplikaci lze nastavit skrytí části závěrečné práce a dobu, po jakou má být tato část práce nezveřejněna.

Po uplynutí nastavené doby se celá závěrečná práce automaticky zpřístupní celému světu.

Poslední úpravou je nová povinnost každého vedoucího závěrečné práce práci zkontrolovat. IS MU zavádí rozšíření aplikace pro vedoucí závěrečných prací, aby tuto kontrolu mohli provést. Jedná se zejména o kontrolu práce na plagiáty pomocí známé aplikace IS MU "Jako vejce, vejci" ve Správci souborů. Dále se zjišťuje čitelnost práce a rozsah skrytých částí. Provedení kontroly lze potvrdit jediným kliknutím.

Obr. 4: Kontrola závěrečné práce vedoucím práce.

27. května 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Podpora nových formátů při rozpoznávání dokumentů (29. 4. 2009 05:49) | Pořadí v registraci předmětů a změna v zadávání hodnocení » (27. 5. 2009 05:00)

Zatím žádné komentáře.