Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
7. 8.
2009

Správce souborů vyhledává plagiáty rychleji a více směry

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Mezi veřejností i studenty proslulá aplikace v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) na vyhledávání plagiátů byla v nedávné době opět vylepšena. Aplikace nyní funguje výrazně rychleji a efektivněji. Při vložení souboru do IS MU se ihned po vytvoření jeho textové verze zařadí soubor do fronty k vyhledávání plagiátů. Toto vyhledávání může trvat v době velké zátěže systému (např. před koncem období odevzdávání závěrečných prací) až hodinu. Pokud se kontroluje soubor vložený do ISu již dříve, zobrazí se dohledané plagiáty okamžitě, přičemž přepočítávání podobností probíhá neustále.

Základem pro výpočet procentuální podobnosti souborů je v prvním směru zkoumaný soubor, ve druhém směru nalezený podobný soubor. Je-li soubor významně podobný v obou směrech (více než 10 %), zobrazí se dvakrát, ovšem pokaždé s jiným počtem procent, jak naznačuje obrázek.

Obr. 1: Dva směry vyhledávání podobností.

Nově jsou do vyhledávání zahrnuty i práce ze systému Theses nebo Odevzdej.cz, mezi podobnými soubory tak může být i práce z některé z jedenadvaceti spolupracujících vysokých škol.

Pro vyhledávání podobných souborů z Theses platí, že se uvádějí i soubory nepřístupné ke čtení. V takovém případě ale nelze soubor přečíst, lze se pouze podívat na "podobný" text, který aplikace po kontrole vypíše. Případně si lze zobrazit kontaktní adresu, na které je možné soubor získat.

Pro vyhledávání podobných souborů z IS MU platí, že se jako podobné zobrazí jen takové soubory, které jsou dotyčnému uživateli přístupné ke čtení (s výjimkou učitelů).

Praxe ukázala, že podobnosti pod hranicí 5 % již nejsou relevantní, nově se proto podobnost menší než 5 % vůbec neuvádí. Zaškrnete-li tedy vyhledávání podobností menších než 10 %, vyhledáváte v intervalu 5-10 %.

Změnou prošlo i vyznačování podobností. Před úpravou se zobrazovaly pouze podobné části textu, nyní se zobrazuje celý text souboru a podobné části jsou označeny červeně. Dá se ale také pomocí tlačítka "Podobnosti" přepnout na zobrazení pouze podobných částí prací.

Obr. 2: Zobrazení podobností a informací o souboru.

Podrobnosti k vyhledávání plagiátů v nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Elearning .. Hledání podobných souborů ve Správci souborů.

7. srpna 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Multimediální pomůcky a zkušenosti autorů na Elportále (7. 8. 2009 05:00) | Kontrola čísel ISBN a ISSN » (14. 9. 2009 00:00)

Zatím žádné komentáře.