Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
14. 9.
2009

Využití registračních šablon pro tisk studijního katalogu

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Již léta používaná agenda registračních šablon v Informačním systému (IS MU), která slouží především k registraci a zápisu předmětů na začátku semestru, nyní umožňuje využití při sestavování studijního katalogu. IS MU ve spolupráci s některými fakultami tak nabízí nejen svým uživatelům, ale také široké veřejnosti, stále aktuální studijní katalogy daného akademického roku a možnost jejich okamžitého tisku z internetového prohlížeče.

Studijní katalogy se zpravidla musejí připravovat s velkým časovým předstihem, aby byly k dispozici při zápisech studentů do prvních ročníků. Jednorázový tisk studijních katalogů s sebou však přináší i riziko, že se již při svém vydání katalogy stávají neaktuálními, neboť do začátku výuky často zbývá několik měsíců. Fakulta se rozhodne některé předměty nevypisovat nebo naopak nabídnout studentům nové předměty, změní se vyučující apod. Studijní katalog realizovaný v IS MU přináší revoluční změnu – stále aktuální katalog. Díky tomu, že informace o předmětech jsou generovány přímo z databáze, získá uživatel vždy přehled o aktuálním stavu předmětů. Jakmile správce katalogu zanese změnu do katalogu předmětů, je okamžitě tato změna dostupná uživateli.

Katalog obsahuje jak seznam vypisovaných předmětů daného akademického roku, tak textové pokyny. Textová část popisuje povinnosti, které musí student během studia splnit. Pomáhá studentům prvních ročníků zorientovat se ve studiu. Mnoho oborů nabízí kromě textové části a přehledu vyučovaných předmětů také doporučený studijní plán. Tento plán ukazuje, jak je studium možné optimálně naplánovat a jak na sebe mají předměty navazovat. Doporučený studijní plán však není závazný.

Studijní katalogy se staly součástí registračních šablon. Šablony nabízejí několik možností zobrazení:

  • zobrazit včetně všech podúrovní
  • zobrazit včetně všech podúrovní a textových pokynů v nich
  • zobrazit včetně všech podúrovní a textových pokynů v nich pro tisk
  • zobrazit včetně všech podúrovní bez předmětů
  • zobrazit včetně všech podúrovní a textových pokynů v nich bez předmětů

Pokud si uživatel zobrazí šablonu pomocí možnosti zobrazit včetně všech podúrovní a textových pokynů v nich, zobrazí se mu texty i předměty. Kódy předmětů jsou zároveň odkazy, které umožní uživateli přejít na sylabus daného předmětu.

Přehled předmětů v katalogu

Obr. 1: Přehled předmětů v katalogu.

Velmi užitečnou možností je zobrazení včetně všech podúrovní a textových pokynů v nich pro tisk. Zde si každý uživatel (student, uchazeč atd.) může vytisknout katalog přímo z prohlížeče.

Doporučený studijní plán pro jednotlivé semestry

Obr. 2: Doporučený studijní plán pro jednotlivé semestry.

V současnosti studijní katalogy v IS nabízejí dvě fakulty – Fakulta sociálních studií a Filozofická fakulta. FSS z katalogů v IS vytváří pdf verze, které jsou vystaveny na webových stránkách fakulty. FF zašla ve využití šablon ještě dále. Nejenže z katalogu v IS vytváří pdf verzi katalogu, ale také tištěnou podobu katalogu. IS umožňuje prohlídku šablon široké veřejnosti. Toho FF využila a vložila na své webové stránky přímé odkazy na studijní katalogy jednotlivých oborů v IS.

Bylo potřeba registrační šablony přizpůsobit potřebám studijních katalogů, správci šablon na jednotlivých oborech se museli naučit s novou strukturou šablon pracovat a vkládali texty do šablon pomocí FCK editoru. FCK editor umožňuje editovat text v HTML kódu bez jakýchkoli znalostí tohoto kódu.

FCK editor

Obr. 3: Editor FCK k editaci šablon předmětů.

Dále již v registračních šablonách nebude pouze přehled předmětů aktuálního semestru, ale celého akademického roku. Pokud obor má poměrně stabilní studijní plány, pak naplnění šablon texty je víceméně jednorázovou záležitostí. V dalších letech se již textové části budou spíše jen kontrolovat a upravovat podle změn v oborech. Také přehled předmětů na celý akademický rok přinese úlevu v přípravě registračních šablon, protože již nebude zapotřebí vždy před registrací obsah šablony smazat a nahradit obsahem pro další semestr. U stabilnějších oborů opět dojde jen ke kontrole již zavedených předmětů a aktualizaci volitelných předmětů, kde bývá obměna předmětů běžná.

Dalším kladem je, že se spojila příprava katalogu s přípravou registračních šablon. Pokud správci šablon budou udržovat šablony aktuální, pak pro ně příprava katalogu nebude pracná - vše bude aktuální a připravené k tisku. Informace o oboru nyní mají plně pod kontrolou obory. Studijní katalog v šablonách lze též využít pro prezentaci oboru veřejnosti.

Více k práci se šablonami v IS MU v nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Katalog předmětů .. Manipulace s katalogem předmětů.

14. září 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová verze poštovního klienta IS MU (14. 9. 2009 05:00) | Zveřejnění údajů ostatním uchazečům o studium » (14. 9. 2009 05:49)

Zatím žádné komentáře.