Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 4.
2010

Poplatková aplikace umožňuje vést veškeré úkony v elektronickém spisu

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) přichází s další novinkou. Na základě zákona o vysokých školách byla upravena agenda poplatků za studium. Aplikace pro evidenci a kontrolu poplatků za studium prošla významnou modernizací, restrukturalizací a obsahuje přesnější mechanismus výpočtu výše a data stanovení poplatků. Některé další úkony spojené s poplatky byly převedeny do elektronické podoby. Díky mnoha provedeným změnám tak usnadní práci studijním referentům a celý proces vyměřování poplatků učiní transparentnější.

Přínosem nové sady aplikací pro správu poplatků je bezesporu skutečnost, že vše je evidováno na jednom místě přímo v IS MU – pro každý vyměřený poplatek je založen elektronický spis, ve kterém jsou vedeny všechny úkony s poplatkem spojené (např. vytištění prvoinstančního rozhodnutí, schválení žádosti o standardní splátkový kalendář, ...). Vše je snadno dohledatelné a rychle přístupné.

Dalším užitečným rozšířením je možnost hromadného zpracování. Lze vytvořit hromadný výběr studií dle zadaných požadavků a s ním pak provádět hromadné operace – např. vybrat studia, kterým má být vyměřen poplatek, hromadně jim vytisknout rozhodnutí o vyměření poplatku a rozhodnutí odeslat.

Obr. 1: Ukázka rychle dostupných hromadných výběrů pro poplatkovou aplikaci.

Každá operace (vytištění prvoinstančního rozhodnutí, odeslání rozhodnutí, ...) je v elektronickém spisu evidována jako samostatný úkon s údajem, kdy byla provedena a kým. Studijní referenti mají dokonce možnost k úkonu nahrát relevantní soubor (např. doručenku) či jej opatřit interní poznámkou.

Již samozřejmostí je napojení poplatkové agendy na Obchodní centrum Masarykovy univerzity, prostřednictvím kterého jsou realizovány platby pohledávek (po nabytí právní moci je studentovi automaticky vytvořena pohledávka v Obchodním centru). Plně elektronicky je také realizován systém pro splátkové kalendáře a mnoho dalšího.

Podrobnosti k nové aplikaci nalezne uživatel v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Studijní .. Popis mechanismu stanovení poplatku.

20. dubna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Podpora studijních materiálů a upozornění prohlížečem na nové události (20. 4. 2010 05:42) | Archiv modifikací značky IS MU » (6. 5. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.