Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
6. 5.
2010

Poplatky za studium vyřídí student na pár kliknutí

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Studenti MU mají nyní k dispozici aplikaci Poplatky obohacenou o možnost správy jim vyměřených poplatků za studium. Kromě podrobností k výměru mohou zjistit veškeré údaje potřebné pro platbu. Navíc poté, co ji provedou, si mohou zkontrolovat, zda univerzita platbu přijala. Přímo z aplikace mohou například také podat žádost o splátkový kalendář.

Náhled výměru a platba

Své výměry studenti naleznou v agendě Osobní administrativa → Student → Věci vztahující se k celému studiu → Poplatky za studium – Přehled stanovených poplatků.

Obr. 1: Základní informace o poplatku v záhlaví studentské poplatkové aplikace.

Z náhledu výměru se studenti dozví veškeré důležité informace, jako je typ vyměřeného poplatku, období, na které byl vyměřen, a samozřejmě jeho výši. Dále je zde zaznamenán i průběh vyměřování – data, kdy bylo studentovi rozhodnutí doručeno, kdy nabývá právní moci a zákonná splatnost. Studenti tedy vědí, jaké jsou v jejich konkrétním případě lhůty, do kdy je možné se odvolat či do kdy je nutné zaplatit.

Patrně nejužitečnější bude pro studenty zpětná vazba o tom, že jejich platba v pořádku dorazila na univerzitní účet. To je možné díky napojení aplikace Poplatky na Obchodní centrum MU. Studijní oddělení vyměří studentovi poplatek za studium, čímž se mu automaticky vytvoří a podá objednávka v Obchodním centru MU. Když studentova platba se správným variabilním symbolem dorazí na bankovní účet univerzity, systém ji rozpozná a studentovi sdělí, že jeho výměr je zaplacen.

Žádost o splátkový kalendář

Pokud by student chtěl poplatek uhradit v několika menších splátkách, má k dispozici jednoduchý formulář, kde si vybere typ splátkového kalendáře a napíše odůvodnění své žádosti. Obsah formuláře se automaticky přiřadí k jeho výměru a odešle ke zpracování Studijnímu oddělení. Oběma stranám tak odpadá část papírové administrativy.

Obr. 2: Administrativu usnadní formulář pro žádost o splátkový kalendář přímo v aplikaci.

Informace o poplatcích

Aplikaci využijí i studenti, kteří aktuálně nemají žádné poplatky vyměřeny. V agendě Osobní administrativa → Student → Věci vztahující se k celému studiu → Poplatky za studium – Průběh mého studia a stanovení poplatku (a nebo též v podrobnostech výměru) je graficky znázorněn průběh jeho studia se všemi údaji relevantními k výpočtu poplatků. Zobrazení studia lze provést k jakémukoli datu v budoucnosti, a studenti tak mohou snadno zjistit, zda a případně kdy je placení poplatků čeká.

Obr. 3: Průběh studií a navržené poplatky k určitému datu.

Další informace o aplikaci Poplatků pro studenty nalezne uživatel v Nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Student .. Poplatky za studium.

6. května 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Obnovování exspirovaných a zrušených zpráv na Vývěsce (6. 5. 2010 05:00) | Jednodušší a úspornější tisk z IS MU » (26. 5. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.