Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
26. 5.
2010

Rozšíření evidence doktorského studia

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

V nedávné době tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nabídl referentům studijních oddělení nový způsob evidence údajů o doktorských studiích. Reagoval na podněty a poptávku nových možností třídění dat spolu s předpokladem jejich efektivnějšího využití. Pracovníci studijních oddělení tak mají k dispozici několik nových aplikací.

Evidence základních údajů doktorského studia

První z nich je aplikace umožňující referentům vyplnit údaje u doktorských studentů týkající se školitele, pracoviště, tématu a dalších, kterou lze nalézt pod odkazy Osobní administrativa → Studijní → Evidence základních údajů doktorského studia. Novou možností je evidence samostatného pracoviště, pod které spadá doktorský student. Toto pracoviště totiž nemusí být stejné jako to, na které je zařazen vedoucí jeho disertační práce.

Obr. 1: Evidence základních údajů doktorského studia.

Přehled vedoucích doktorských témat a pracovišť

Vzhledem k velkému objemu studentů je zapotřebí sbírané údaje vhodně třídit. K tomu napomáhají nastavení různých kritérií aplikace tak, aby výsledné souhrny vyhovovaly všem studijním oddělením na univerzitě. V nové aplikaci, kterou uživatel nalezne v Osobní administrativa → Studijní → Přehled vedoucích doktorských témat a pracovišť, lze údaje třídit abecedně podle vedoucích, podle vedoucích a jejich pracovišť, podle pracoviště studenta nebo podle pracoviště studenta a jeho vedoucích. Do výpisu lze zahrnout vedoucí, vedoucí i konzultanty nebo jenom konzultanty.

Obr. 2: Přehled vedoucích doktorských témat a pracovišť.

Převod témat z Přihlášek do Evidence doktorských témat

Pokud fakulty uznají za vhodné, mohou od uchazečů o doktorské studium sbírat údaje o zamýšlených tématech disertačních prací již v době, kdy si podávají přihlášku ke studiu. Pro další práci s těmito údaji nově slouží aplikace Osobní administrativa → Studijní → Převod témat z Přihlášek do Evidence doktorských témat. Jak její název vypovídá, převede informace o tématech z e-přihlášky do vnitřní evidence studijního oddělení.

Převod témat z Rozpisu studentů do Evidence doktorských témat

Eviduje-li fakulta v balících Disertačních prací Rozpisů studentů údaje o vedoucím práce, resp. konzultantovi, a tématu doktorského studia, může je vybraným studentům hromadně převést do Evidence základních údajů doktorského studia aplikací Osobní administrativa → Studijní → Převod témat z Rozpisu studentů do Evidence doktorských témat.

Fakultní Rozpisy studentů jsou místem, kam vedoucí prací vypisují témata závěrečných prací. K těmto tématům se studenti mohou přihlásit na základě splněných podmínek. O tématech v Rozpisech studentů se udržují potřebné informace dle zvyklostí fakulty.

Převod témat z Evidence doktorských témat a Rozpisů do Závěrečných prací

Poslední aplikace rozšiřující možnosti evidence umožňuje hromadně naplnit záznamy o závěrečných pracích pomocí převodu údajů z Evidence základních údajů doktorského studenta a případně i z Rozpisu studentů, pokud jsou v něm témata prací vypsána. Aplikaci uživatel nalezne v Osobní administrativa → Studijní → Převod témat z Evidence doktorských témat a Rozpisů do Závěrečných prací.

Podrobnosti o Rozpisech studentů a převodech témat závěrečných prací v Nápovědě Nápověda → Studijní .. Převod témat závěrečných prací z Rozpisů studentů.

26. května 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Jednodušší a úspornější tisk z IS MU (26. 5. 2010 00:00) | Vytváření hromadných adres pro skupiny osob » (26. 5. 2010 05:42)

Zatím žádné komentáře.