Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
7. 7.
2010

Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Podněty uživatelů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou shromažďované v Podnětovnách (autentizováno) a výsledkem toho, že nejsou opomíjeny, jsou níže uvedená vylepšení související s Odpovědníky (agendou pro elektronické testování v IS MU). Podnětovny jsou koncipovány do tematických diskusních fór, dělí se na Podnětovnu ISu pro uživatele, pro učitele a pro referenty studijního oddělení. Podněty jsou k dispozici analytikům a programátorům, kteří po uvážení rádi dobré podněty zapracují do nových verzí agend.

Zobrazení správných odpovědí

První novinka v aplikaci Odpovědníky se týká zobrazování správných odpovědí, chce-li si student zpětně prohlédnout, jak odpovídal. Dříve, vyplnil-li student elektronický test (tj. zvolené odpovědi uložil), měl učitel dvě možnosti – buď se studentovi odkryly všechny otázky se správnými odpověďmi, v nichž student chyboval, ale student již nedostal příležitost nad chybně zodpovězenými otázkami znovu přemýšlet, nebo mu neodkryl nic. Takto nastavené procvičovací testy mohly být pro některé studenty demotivující. Proto lze nově nastavit takové chování v prohlídce výsledků, kdy student vidí správné řešení pouze u správně zodpovězených otázek. U chybně zodpovězených otázek nalezne pouze označení, že na danou otázku odpověděl špatně, takže se nad správnou odpovědí musí zamyslet znovu a sám.

Popisované chování učitel nastavuje v popisu Odpovědníku v sekci Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem.

Obr. 1: Zobrazování správných odpovědí učitel nastaví v popisu Odpovědníku.

Obr. 2: Prohlídka odpovědí: student vidí všechny otázky vč. správných odpovědí.

Obr. 3: Prohlídka odpovědí: student nevidí správné odpovědi u chybně zodpovězených otázek (nová možnost).

Fotografie v Odpovědníku pomáhá učiteli ověřit identitu odpovídajícího

Druhý realizovaný podnět ocení zejména vyučující, kteří zkoušejí studenty u PC. Při zkoušce učitel nezřídka potřebuje ověřit (zjistit) identitu zkoušeného studenta a porovnat s tím, kdo je v ISu přihlášen. Proto bylo do Odpovědníků pro účely testů u PC doplněno jméno, učo a fotografie odpovídajícího. Vše je součástí barevného pruhu v levé části elektronického testu (zobrazování barevného pruhu musí být v popisu elektronického testu nastaveno). Barevný pruh umožňuje učiteli zdálky monitorovat pracovní plochu počítačů studentů při vyplňování testu a fotografie pomůže při identifikaci studenta.

Obr. 4: Elektronický test s identifikací odpovídajícího.

7. července 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Automatické upozorňovací e-maily k zápisu do semestru (7. 7. 2010 00:00) | Nová titulní strana – více možností pro uživatele » (1. 8. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.