Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 12.
2010

Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikace Odpovědníky v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) je komplexní nástroj určený především pro procvičování a zkoušení studentů, ale i pro ankety a průzkumy. Protože jsou Odpovědníky mezi uživateli IS MU často využívanou možností pro prověřování znalostí, vývoj aplikace se nikdy nezastavil a aplikace je stále vylepšována. Cílem inovací jsou nové funkcionality poptávané uživateli a zjednodušování práce s aplikací. O novinkách v Odpovědnících jsme již tento rok informovali v novince Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven. Dnes představujeme další realizované podněty.

Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí

Všichni zkoušení studenti bezesporu oceňují díky Odpovědníkům, jak rychle znají výsledek testu v IS MU poté, co své odpovědi uloží. Povolí-li autor testu prohlídku odpovědí, mají i odpovídající možnost vidět, které otázky odpověděli správně, které špatně a které nechali bez odpovědi. V prohlídce odpovědí je jednoduché se zorientovat i díky barvám. Dosud zelená značila správnou odpověď, červená chybu. Nově byla doplněna oranžová barva označující otázky nezodpovězené nebo částečně zodpovězené správně.

Obr. 1: Červená, oranžová a zelená barva v prohlídce uložených odpovědí.

Správné odpovědi se nezveřejňují a student má omezený počet pokusů odpovídat

Praktické zkušenosti učitelů reflektují další funkce. V prohlídce odpovědí se nově může nastavit, že správné odpovědi student uvidí pouze u těch otázek, které zodpověděl správně. Ke správné odpovědi u nezodpovězených nebo špatně zodpovězených otázek se studenti už nedostanou tak lehce a jsou nuceni se nad chybami znovu zamyslet. S touto možností souvisí i omezení počtu znovuotevření Odpovědníků. Učitel tohoto chování testu dosáhne jediným kliknutím v nastavení (v popisu Odpovědníku) a student bude muset vynaložit více úsilí k úspěšnému splnění testu.

Kontrola databáze otázek na duplicity

Učitelé, kteří používají pro zkoušení více sad otázek, ocení možnost porovnat sady vzájemně mezi sebou a odstranit duplicitní otázky. Je důležité eliminovat možnost, aby student při zkoušce odpovídal na dvě stejné otázky. Inovace zjednodušuje odstranění shodných otázek v sadách, což je vhodné hlavně pro pedagogy, kteří mají v sadách velké množství otázek a nelze vyloučit, že se jim tam některá otázka vloudila vícekrát.

Obr. 2: Porovnání sad otázek na duplicity.

Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku

Častým podnětem učitelů k vyhodnocování elektronických testů, v nichž jsou vedle testových otázek (tyto vyhodnocuje IS automaticky) i otázky, které musí vyhodnotit učitel (student odpovídá volně do textového pole), byl snadnější zápis hodnocení do poznámkového bloku. Učitel mohl takové testy opravovat a své hodnocení okamžitě zapisovat do poznámkového bloku v aplikaci Obtížnost, ale neviděl přitom hodnocenou odpověď v kontextu celého testu. Nově učitel najde možnost zapisovat hodnocení do poznámkového bloku (odkaz „Chci hodnotit do poznámkového bloku“) přímo v Odpovědníku, kde vidí uložené odpovědi studentů.

Obr. 3: Hodnocení otázek v Odpovědníku do poznámkového bloku.

Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech

O zjednodušení práce s Odpovědníky i při složitějších úkonech jako je vkládání obrázků, již v minulosti pojednávala novinka Jak oživit Odpovědníky pomocí obrázků, zvuků či videa. Nyní byla vylepšena i aplikace podporující tisk obrázků ve skenovací písemce, jejíž výstupem jsou zadání písemek v PDF formátu. Před inovací bylo možné vygenerovaná zadání obsahující obrázky tisknout pouze přímo z prohlížeče, což znemožňovalo tisknout oboustranná zadání, příp. více stránek na jeden list.

Obr. 4: Tisk obrázků v zadáních ve skenovacích testech.

18. prosince 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Nová generace Záznamníku učitele (18. 12. 2010 05:00) | Dárky, i vánoční, lze zakoupit v Obchodním centru MU » (20. 12. 2010 00:00)

Zatím žádné komentáře.