Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 12.
2010

Jak na jednotné posudky závěrečných prací v IS MU?

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Zajímavou a užitečnou novou aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU), s níž přichází vývjový tým, je Správa posudků závěrečné práce. Tato aplikace poskytuje vedoucím i oponentům pohodlný nástroj pro přípravu jednotně vypadajících posudků k závěrečným pracím.

Sjednocený vzhled posudků je zajištěn následujícím způsobem. Jednotlivé fakulty nebo katedry si mohou nadefinovat pomocí šablon podobu posudků, které se poté v systému nabízejí vedoucím a oponentům zařazeným na dané pracoviště. Šablonou je v tomto případě míněn sortiment rubrik, které bude vedoucí nebo oponent vyplňovat.

Jednotlivé rubriky v posudku mohou mít podobu například volného pole pro vyplnění textu nebo roletkového menu s výběrem možné hodnoty. Na míru lze pro pracoviště upravit i vizuální podobu posudku (rozvržení stránky, logo fakulty, nadpisy a jiné).

Obr. 1: Šablona posudku závěrečné práce.

Takto připravené posudky lze přímo vložit do archivu závěrečné práce studenta a tisknout do formátu PDF. Již uložené posudky nebo jejich koncepty může uživatel použít i pro automatizované předvyplnění formuláře posudku dalšího studenta.

Obr. 2: Možnosti uložení posudku.

Aplikace je uživatelům dostupná pouze pod přímým odkazem odkazem (autentizováno).

O agendách spojených se závěrečnými pracemi jsme dříve informovali například v novinkách Evidence a kontrola závěrečných prací, Vyhledání závěrečné práce a prací na podobné téma a Možnost evidence více vedoucích a oponenta závěrečné práce.

18. prosince 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Statistické údaje o oborech rychle a přehledně (16. 11. 2010 05:42) | Nová generace Záznamníku učitele » (18. 12. 2010 05:00)

Zatím žádné komentáře.