Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 7.
2011

Novinky v aplikaci Odpovědníky

 • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) nyní obohatil aplikaci o řadu nových funkcí, které byly implementovány na základě podnětů vyučujících využívajících odpovědníky v praxi. O tom, že je aplikace využívána hojně, svědčí i statistiky zkoušení na MU.

 1. Učitelé i studenti ocení: Korektně vyhodnocené odpovědi v neregulérně ukončeném testu

  Negativní důsledky v případě neregulérního ukončení testu (pokud studentovi během testu spadne síť, nečekaně se restartuje počítač nebo student omylem zavře okno s odpovědníkem, aniž stiskne „Uložit a vyhodnotit“) se snaží napravit změna, která učiteli umožní studentův test dodatečně regulérně uzavřít a jeho odpovědi korektně uložit. Dosud studentovy odpovědi (jejich část nebo v horším případě všechny podle toho, zda student své odpovědi v průběhu vyplňování testu ukládal) při neregulérním ukončení zůstávaly nevyhodnoceny a student ani vyučující neviděl výsledky v poznámkovém bloku. V přehledu odpovědí nyní učitel vidí všechny nekorektně ukončené přístupy k odpovědníku, je na ně upozorněn a může je opravit (postup: Učitel → Správa odpovědníků → Odpovědi, odkaz "změnit meziuložení na uložení").

  Obr. 1: Výpis v průchodu u nekorektně ukončeného testu (Správa odpovědníku → Odpovědi).

 2. Učitelé ocení: Vyhodnocování splnění odpovědníku procentuálně

  Výsledkem po vyhodnocení studentových odpovědí v odpovědníku může být "splnil/-a" či "nesplnil/-a". Typicky toto nastavení učitel využije, pokud ho nezajímá počet bodů, které student získal, ale jen to, zda dosáhl požadované hranice (při dosažení hranice se v poznámkovém bloku místo počtu bodů objeví *1, což značí "splnil/-a)"). Doposud existovala pouze možnost definovat hranici pro splnění konkrétním počtem bodů. Nově má vyučující možnost vyhodnocovat splnění nastavením procent. Nemusí už počítat, kolik bodů je nutné pro splnění testu, stačí pouze napsat, že pro splnění testu musí student získat např. 60% bodů z celkového počtu a IS hranici spočítá a testy vyhodnotí.

 3. Učitelé i studenti ocení: Statistika správných a špatných odpovědí na konci testu

  Tato drobná změna pomůže studentům i vyučujícím snadněji se zorientovat v prohlídce testu. Pokud učitel nastaví odpovědník tak, že student smí vidět správné odpovědi, oba kromě toho v dolní části testu uvidí i přehlednou statistiku obsahující informace o tom, kolik bodů student mohl maximálně získat, kolik jich skutečně získal, kolik měl správných a špatných odpovědí a na kolik otázek neodpověděl vůbec.

 4. Učitelé ocení: Zákaz znovu odpovídat na již vyhodnocený test

  Tato změna vyřešila někdy nežádoucí důsledek nastavení procvičovacích odpovědníků, které dovolovalo studentům při určitých parametrech zjednodušit si práci a měnit uložené odpovědi namísto toho, aby se nad otázkami v testu opakovaně zamysleli. Nyní může učitel v odpovědníku nastavit „zakázat znovu odpovídat na již sestavené průchody“, čímž zamezí tomu, aby studenti měnili již jednou uložené odpovědi. Studenti jsou tak donuceni sestavit si nový test s jiným zadáním a znovu nad otázkami přemýšlet. Učitel má možnost navíc specifikovat, kolikrát si student může test takto otevřít.

  Obr. 2: Parametr "zakázat znovu odpovídat na již sestavené průchody" učitel nastaví v popisu odpovědníků v části "Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně".

 5. Učitelé ocení: Omezení počtu skládání odpovědníku dle počtu otevření

  Jak je uvedeno výše, vyučující má možnost nastavit, kolikrát smí student s odpovědníkem pracovat, přičemž se až doposud počítaly uložené průchody testem. Jelikož se stávalo, že studenti často otevřeli test několikrát (tj. generovali různá zadání) za účelem nalézt co "nejjednodušší" zadání, nově se omezení počtu skládání odpovědníku může odvíjet od toho, kolikrát student test otevře, nikoliv kolikrát test uloží.

  Obr. 3: Omezení počtu skládání odpovědníku dle počtu otevření učitel opět nastaví v popisu odpovědníků v části "Student se smí k odpovědníku vracet a pracovat s ním opakovaně".

 6. Učitelé ocení: Poznámkový blok s body ze skenovacích testů vidí jen učitel

  Při využívání skenovatelných formulářů má vyučující nově možnost nastavit, že poznámkový blok s výsledky studentů, který se automaticky vytvoří po vyhodnocení testů, zůstane studentům nepřístupný (doposud byl obsah v takovém poznámkovém bloku okamžitě po vyhodnocení testů přístupný studentům). Motivací k této změně bylo více. Například, když se zkouška skládala z více částí a vyučující nechtěl, aby studenti průběžně znali výsledky jednotlivých částí, nebo když vyučující zjistil, že je nějaká otázka v testu zadaná špatně a výsledky má cenu studentům zveřejnit až poté, co chybnou otázku opraví. Nastavení učitel zadá v agendě Poznámkové bloky, kde může také hodnocení v poznámkovém bloku studentům dodatečně zpřístupnit.

 7. Učitelé ocení: Testové otázky lze snadno hromadně převést do ISu pomocí Převodníku

  Převodník otázek je nástroj, který pomůže vyučujícím hromadně vložit více otázek do ISu. Funguje tak, že si učitel podle jednoduchých pravidel otázky připraví na svém počítači v libovolném textovém editoru (Word, OpenOffice document, Poznámkový blok apod.), a pak jen CTRL+C a CTRL+V vloží do Převodníku, který vygeneruje otázky v kódu pro IS. Pomocí Převodníku je možné vytvářet sady s otázkami typu :a (Vepište volně psaný text), :c (více správných odpovědí) a :r (jedna správná odpověď). Převodník i podrobný návod, jak jej použít, učitelé najdou na Elportále (Elportál → Nástroje pro výuková multimédia).

O inovacích v agendě Odpovědníky jsme naposledy informovali 18. 12. 2010 v novince Odpovědníky obohacené o další funkce pro učitele.

Uživatelé mohou nadále návrhy dalších funkcí a vylepšení vkládat buď do Podnětovny, nebo předat fakultnímu e-technikovi.

20. července

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Publikace vydané na Elportále MU mohou mít nově přiděleno ISBN (23. 6. 2011 08:09) | Ověření absolventa dle čísla diplomu » (20. 7. 2011 10:21)

Zatím žádné komentáře.