Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
11. 9.
2012

Sledování činnosti studenta během testu

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Agenda Odpovědníky slouží k ověřování znalostí studentů, procvičování získaných vědomostí, vytváření a skenování písemek či provádění nejrůznějších průzkumů nebo anket. S každoročně se zvětšujícím počtem studentů zkoušených pomoci odpovědníku, se zvyšuje i obliba on-line zkoušení studentů přímo v počítačových učebnách.

Vzhledem k tomu, že se učitelé potýkali s nekorektním jednáním ze strany studentů při online testech (více zde), se Vývojový tým IS MU rozhodl zprovoznit aplikaci na monitorování činnosti studenta během skládání testu.

Rozhodne-li se vyučující tuto aplikaci při zkoušení použít (např. u učeben bez speciálních zkouškových účtů, při nemožnosti dostatečné vizuální kontroly v průběhu testu apod.), je třeba s její aktivaci počítat již před samotným započetím testu, a to zatržením příslušného políčka a nastavením časového intervalu pro skládání testu nepřesahujícího 5 hodin.

Obr. 1: Nastavení sledování činnosti studentů v odpovědníku.

Po skončení testu je možné si logy se všemi záznamy o podezřelých aktivitách během testu pohodlně exportovat do PDF.

Je třeba zdůraznit, že aplikace v žádném případě neslouží k jakémukoli sledování studentů mimo průběh samotného testu.

Aplikace je dostupná v Záznamníku učitele v sekci Odpovědníky - Správa odpovědníku.

11. září 2012

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Přehled pedagogické činnosti osob (11. 9. 2012 12:41) | Označování předmětů pomocí hvězdičky » (11. 9. 2012 12:48)

Zatím žádné komentáře.