Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
20. 11.
2013

Evidence mezinárodních studijních programů v Úřadovně

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Jednou z dlouhodobých priorit Masarykovy univerzity je tzv. internacionalizace studia. Nejedná se pouze o výměnné pobyty (jako například všeobecně známý program Erasmus), ale také o užší typy spolupráce, kdy studium probíhá na více institucích současně.

Spolupráce se zahraničními partnery představuje často komplikovaný proces vyžadující součinnost mnoha pracovníků a organizačních jednotek a bývá s ním spojena řada administrativně technických detailů. V rámci Informačního systému MU (IS MU) proto byly nastaveny aplikace tak, aby umožňovaly tyto spolupráce evidovat.

Pro evidenci mezinárodních spoluprací byla využita obecná agenda Úřadovna, jejímž prostřednictvím je možné ukládat všechny důležité informace. V Úřadovně vznikly pro každou fakultu tři agendy, které pokrývají nejrůznější typy spoluprací. Jedná se o společné studijní programy a společně akreditované studijní programy, kdy dvě a více institucí zajišťují dohromady studium pro všechny studenty daného programu. Dalším typem spolupráce jsou pak tzv. individuální kontrakty, kdy se dohody o kooperaci domlouvají na úrovni konkrétního studenta.

Obr. 1: Zavedení spisu do Úřadovny.

Údaje, příp. dokumentace, jsou do spisu ukládány strukturovaně a jsou prezentovány v dalších aplikacích, jako je Evidence studia, tisk diplomu nebo tisk Diploma Supplementu. Úředníci tak mohou snadno a rychle zjistit, zda daný student v některém z těchto režimů studuje a jedním klikem si mohou zobrazit spis, kde naleznou veškeré podrobnosti, včetně plného textu uzavřené smlouvy. Po absolvování studia se pak relevantní informace přímo vypíší na míru konkrétnímu studentovi na diplomu a dodatku bez potřeby jakýchkoliv dalších ručních úprav.

Obr. 2: Odkaz na spis v Evidenci studia.

O nasazení Úřadovny v dalších oblastech jsme vás informovali v novinkách Proces uznávání zahraničního vzdělání zjednodušuje IS MU, Elektronické uznání předmětů ze zahraničních pobytů nebo Zpracování žádostí a rozhodnutí prostřednictvím Úřadovny.

20. listopadu 2013

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Snadný tisk zadání závěrečné práce přímo z IS MU (22. 10. 2013 12:59) | Burza zkušebních termínů » (20. 11. 2013 13:22)

Zatím žádné komentáře.