Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
31. 8.
2021

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2020

  • RSS
Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2020.

Rozvoj IS MU byl v roce 2020 ovlivněn epidemií covid-19 a zaměřil se tak především na elektronizaci řady univerzitních procesů a podporu distanční výuky. V oblasti elektronizace studijních agend došlo k výraznému pokroku, byly realizovány distanční zápisy studentů prvních ročníků či možnost hromadného převzetí závěrečných prací. Důležitým bodem v této oblasti byla elektronizace státních závěrečných zkoušek, které je nově možné uskutečnit zcela bez papírů, a to pro všechny typy studia včetně rigorózního řízení. Veškeré úkony jsou přeneseny do elektronické formy a zpracovány přímo v IS MU.

V oblasti výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace podporující distanční výuku. Agenda Odpovědníky byla převedena do responzivního designu a modernizována, aby vyhověla potřebám vyučujících na bezpečné a pohodlné zajištění online zkoušek. V souvislosti s nárůstem výuky distanční formou vznikl web Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele obsahující nejen výuková videa pro práci v IS MU, ale i postupy a tipy usnadňující výuku na dálku, včetně sdílení dobré praxe a zkušeností samotnými pedagogy. Pro nově nastupující studenty a učitele vznikla řada videoškolení a videonávodů pro první seznámení se s IS MU.

Pokračoval vývoj agendy Praxe pro jednotné prostředí správy a průběhu praxí. Do agendy přibyly klíčové funkce a došlo k pilotnímu provozu na Pedagogické fakultě MU. Pokračovalo také postupné převádění agend do responzivního designu, V roce 2020 se inovace týkala agendy Lidé, Vývěska či aplikace pro objednávání pracovnělékařských prohlídek. Inovací prošla také agenda E-volby.

Řadu změn zaznamenala také Úřadovna a spisová služba. V agendě Úřadovna došlo k implementaci autorizované konverze dokumentů, tedy převedení originálu v elektronické podobě do originálu v podobě listinné. Proces autorizované konverze byl úspěšně nasazen na Fakultě informatiky MU pro uzavírání dohod o provedení práce a je možné ho využít pro různé typy dokumentů dle potřeb univerzity.

Kromě prací na vývoji a inovaci agend IS MU pomohl Vývojový tým IS MU také zajistit hladký přesun Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu, kdy kromě převodu dat bylo nutné nastavit nové administrativní postupy a zaškolit zaměstnance do funkcionalit a vzdělávacích procesů administrovaných v IS MU.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2020*

O všech výše uvedených novinkách byli uživatelé informováni prostřednictvím Novinek a zajímavosti ze světa IS MU Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2020 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink
« IS MU pomáhá s oceňováním nejlepších pedagogů na MU (26. 7. 2021 13:03) | Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů » (31. 8. 2021 09:05)

No comments have been posted yet.