Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
7. 4.
2022

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách

  • RSS
Zajímavé | 7 | 7
Novinky – e-learning

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, při kterém učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele.

Obvykle učitelé nástroj používají tak, že prokládají výklad nové látky jednoduchými dotazy, které ukážou, jestli studenti přednášku pochopili a jestli je třeba něco dovysvětlit, a udrží také lépe jejich pozornost. Druhou nejčastější možností použití je rychlé získání přehledu o studentech v posluchárně – jestli v publiku převažují příznivci teorie A nebo B apod.

Obr. 1: Učitelé mohou používat mobilní zařízení studentů ve svůj prospěch – například k udržení pozornosti na výuce díky hlasování v krátkých kvízech

Každý učitel může v Informačním systému nově připravit kvíz o několika otázkách, přiřadit jej vybranému předmětu a potom na hodině spustit. Studenti, kteří daný předmět studují, se do kvízu dostanou ihned po zadání zobrazené adresy nebo použití vygenerovaného QR kódu, studenti z jiného předmětu musejí navíc ještě zadat zobrazené heslo.

Napojení na e-learning v Informačním systému umožňuje také převod bodů do poznámkového bloku. Studenti, kteří správně zodpoví položené dotazy mohou na hodinách například sbírat bonusové body, které se jim potom započítají do celkového hodnocení předmětu. Kromě klasického režimu, kdy student získá za správnou odpověď právě jeden bod, je k dispozici i režim „na rychlost“, kdy student získává za svou odpověď bodové skóre, jehož výše se odvíjí od rychlosti jeho (správné) odpovědi – čím rychleji odpoví, tím větší skóre získá.

Obr. 2: Ihned po hlasování všichni vidí, jaká byla nejčastěji zvolená odpověď

Otázky v kvízu mají záměrně omezený počet znaků a počet možných odpovědí (jen 2-6 maximálně) – tyto podmínky mají podpořit učitele v tom, aby mysleli na čitelnost a dobré zobrazení otázky na projektoru i ve velkých posluchárnách. Tak, aby i studenti v zadních řadách dobře viděli zadání. V zadání se potom mohou objevit například i matematické či chemické vzorce nebo obrázky. Posluchači při hlasování zvolí vždy právě jednu z možností.

Obr. 3: Součástí zadání mohou být i matematické znaky nebo chemické vzorce

Nový nástroj ve výuce nijak nelimituje počet souběžně připojených studentů, je tedy možné jej využívat i v opravdu velkých posluchárnách. Každý učitel může vytvořit libovolný počet kvízů v aplikaci. V přednáškové místnosti nebo na cvičení stačí, aby studenti viděli jen možnosti odpovědí a rychle hlasovali. Zadání otázky obvykle v takovém případě učitel promítá na plátně. Nový nástroj lze ale samozřejmě používat i v případě online výuky. U online výuky může být praktičtější zobrazit studentům na jejich zařízení jak samotné odpovědi, tak zadání. Mezi oběma možnostmi zobrazení zadání lze přepínat v nastavení kvízu při jeho spouštění.

Obr. 4: Při spouštění kvízu učitel zvolí, zda studenti uvidí pouze hlasovací tlačítka, nebo celé zadání a texty odpovědí

Aplikaci KvIS naleznou vyučující v autentizované části IS MU → Záznamník učitele → Odpvědníky a kvízy .. KvIS.

Bližší podrobnosti o fungování aplikace se lze dočíst v nápovědě, která je dostupná v IS MU → Nápověda → [E-learning] → KvIS – aplikace pro aktivizaci studentů.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Zabezpečení přístupu díky Jinému primárnímu heslu (7. 4. 2022 09:54) | Redesign agendy EVAK » (13. 6. 2022 09:58)

Zatím žádné komentáře.