Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
18. 10.
2023

Nové moderní servery zrychlí IS MU

Zajímavé | 9 | 9
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) realizoval kompletní modernizaci původních centrálních serverů pro ukládání vysoce strukturovaných dat. Výměnu serverů není možné na rozdíl od většiny jiných prací provádět za chodu systému, proto došlo v sobotu 2. září 2023 v brzkých ranních hodinách k plánovanému přerušení provozu služeb is.muni.cz a mail.muni.cz. Ostatní servery určené pro běh aplikací IS MU a ukládání nestrukturovaných dat (dokumentů, videa, ...) budou do provozu zavedeny následně během příštích měsíců za plného provozu.

Modernizace serverů byla nutností, neboť funkci serverů pro ukládání a zpracování dat zajišťovaly různé počítače, a některé z roku 2011 v letošním roce již dosloužily. Postupná obměna umožní nahradit nyní nejdůležitější servery novými, které disponují nejnovějšími technologiemi.

Obr. 1: Nový databázový server zevnitř

Obr. 2: Přední ulička se servery IS

Podrobnější informace k důvodům výměny a funkci nových serverů jsou dostupné na stránce Modernizace serverů IS MU.

Modernizace serverů proběhla v Datacentru Fakulty informatiky MU na Botanické ulici v Brně a financována byla z prostředků Národního plánu obnovy.

O modernizaci centrálních serverů jsme vás již informovali v novince Modernizace serverů Informačního systému MU nebo IS MU je provozován na nových a výkonnějších počítačích.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 10.
2023

Ohlédnutí za 13. ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Blížící se začátek nového semestru předznamenal 13. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, který se 13. září tradičně konal na půdě Fakulty informatiky MU ve svém obvyklém prezenčním formátu. Letošní ročník byl věnován moderním trendům e-learningu a jejich stinným stránkám.

Že mezi současné trendy nepatří zdaleka jen témata spojená s umělou inteligencí, ukázal hned úvodní blok. Jeho první příspěvek byl věnovaný e-learningové podpoře výuky na simulátorech, kdy je cílem studenty medicíny naučit praktické dovednosti ještě předtím, než potkají prvního pacienta. Po něm následoval příspěvek, který se zaměřil na podcasty a jejich využití jako doplňkového studijního materiálu k výuce sociálního práva. Na závěr prvního bloku zazněl příspěvek, který se zabýval vzájemným propojením nejrůznějších e-learningových nástrojů v předmětu.

Druhý blok zahájila prezentace na téma adaptivního testování, což je metoda pro velmi přesné měření úrovně znalostí, která však vyžaduje velké množství dat. Poté následoval příspěvek, který se věnoval etickým hlediskům využívání generativní umělé inteligence ve vzdělávání. To sice přináší řadu etických otázek, některé z nich ale spíše zviditelňují dosud méně řešené problémy. Následující prezentace na toto téma tematicky navázala, neboť se věnovala tomu, jak může vyučující generativní umělou inteligenci prakticky využít během přípravy výuky. Druhý blok uzavřel interaktivní příspěvek, který v hravé formě soutěže o sladkou odměnu představil aplikaci KvIS. V KvISu mělo publikum možnost tipovat, jak studenti ve svých zpětných vazbách hodnotili zařazení této aktivity do výuky.

Obr. 1: Prezentace k novému algoritmu vyhledávání podobností.

Úvodní příspěvek třetího bloku se zabýval problematikou GDPR, a to především s ohledem na ochranu osobních dat ve výuce, kde může jít například o data zpracovávaná používanými aplikacemi. Další prezentace představila nový algoritmus ve vyhledávání podobností a jeho vlastnosti. Poslední příspěvek tohoto bloku už tradičně patřil novinkám v Informačním systému, mezi kterými byly zmíněny například tmavý vzhled Informačního systému, nové funkce v aplikaci Odpovědníky nebo možnost naplánovat odeslání e-mailů studentům v předmětu k určitému datu. Na závěr příspěvku byly představeny některé z novinek, na které se uživatelé Informačního systému mohou těšit v příštím roce.

Obr. 2: Konzultace na informačním stánku.

Podobně jako v předchozích letech byl součástí konference také bohatý doprovodný program. Během dne tak účastníci mohli odpovídat na anketní otázku, zúčastnit se soutěže o tekuté ceny nebo navštívit některý ze stánků, kde na jejich otázky odpovídali zástupci z uživatelské podpory Informačního systému. Oblíbeným místem k debatám a výměně různých tipů mezi účastníky byl také letos sluncem zalitý dvorek na Fakultě informatiky.

Obr. 3: Přestávka na dvorku FI MU.

Prezentace s anotacemi, fotogalerie z letošní Open space konference i informace z předchozích ročníků jsou k dispozici na webových stránkách konference:
http://elportal.cz/osk2023/

Dosud nečteno0 komentářůpermalink