Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
22. 12.
2009

Nová plnící funkce v agendě Skupiny osob

  • RSS
Dosud nehodnoceno.
Novinky

Na univerzitě existují vždy určité skupiny, jejíž členové mají mít přístup například k nějakým zařízením nebo informacím. Skupina osob tak může mít přístup na parkoviště u jejich pracoviště nebo do počítačové učebny, nebo do bezdrátové sítě v areálu fakulty. Přes správu databáze čipových karet se přístupy předávají externím zařízením, která ovládají závoru na parkoviště, otevírání dveří do PC učebny nebo přístup do sítě. Pojmenované skupině osob je také možné zaslat hromadný e-mail, nastavit právo čtení/zápisu v Dokumentovém serveru (a jinde v IS MU) nebo nastavit právo pro čtení a přispívání do diskusního fóra. Proto agenda Skupiny osob v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) umožňuje majiteli příslušného práva nadefinovat a pojmenovat skupinu osob, a tak její členové získají k něčemu přístup - tzv. přístupový bod.

Seznam osob ve skupině se udržuje ručně (např. členové Akademického senátu, členové kolegia děkana) nebo pomocí tzv. plnící funkce. Plnící funkce je předpis, pomocí kterého se automaticky u skupiny udržuje seznam členů (např. zaměstnanci určitého pracoviště, studenti určitého předmětu). Nově lze použít plnící funkci "Právo". Tato funkce zahrne do skupiny všechny osoby, které mají dané právo se zadaným atributem a objektem práva, tedy pracovištěm dle číselníku pracovišť. Skupina s touto funkcí může sloužit ke snadnému udržování přehledu o osobách, které mají na daném pracovišti aplikační práva. Dále je možné využít skupinu s touto funkcí ke snadné komunikaci s osobami, které jsou typicky z různých pracovišť, ale zastávají stejnou funkci.

Například majitelé práva pro manipulaci se studii mohou pomocí tohoto práva měnit dokumenty, které se týkají studia. Skupině správců katalogu předmětů na jednotlivých pracovištích a fakultách je možné zaslat hromadný e-mail např. s pokyny k přípravě studijního katalogu nebo k úpravě šablon, příp. pro tuto skupinu osob založit diskusní fórum nebo vyhlásit e-volbu.

Velkou výhodou skupin s touto funkcí je, že ve skupině budou vždy relevantní osoby, které splňují kritérium přiděleného aplikačního práva. Není tedy již nutné udržovat seznamy garantů katalogu nebo správců šablon ručně, např. v poštovním klientovi.

Pojmenovaná skupina osob.

Obr. 1: Pojmenovaná skupina osob.

Nastavení práva skupině osob.

Obr. 2: Nastavení práva skupině osob.

Více k manipulaci se skupinami osob v IS MU v nápovědě Osobní administrativa → Nápověda → Komunikace .. Skupiny osob - přístupové body.

22. prosince 2009

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« Načítání publikací z citačních záznamů (22. 12. 2009 05:00) | Vyhledávání osob s více jmény v aplikaci Lidé » (22. 12. 2009 05:49)

Zatím žádné komentáře.