Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 152 »
18. 4.
2023

Informační systém MU v tmavém designu

Informačně přínosné | 4 | 4
Novinky

Uživatelé Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) si mohou již několik let zvolit motiv IS MU a zpříjemnit si tak práci se systémem. Kromě řady stálých motivů je dostupný například automatický motiv, který se v průběhu roku mění. V letošním roce Vývojový tým IS MU vyslyšel žádosti uživatelů a poskytl k dispozici také tmavý motiv systému. Vývoj tmavého motivu trval téměř rok a bylo nutné překonat řadu překážek. Informační systém je velmi rozsáhlý a komplexní systém, který čítá přes 2 000 aplikací. Před zveřejněním tmavého motivu bylo nutné zajistit, aby jeho vlivem nedošlo k problémům s používáním systému, dvojnásob pak u kritických aplikací, jako je např. udělování známek, vyplácení stipendií, správa studia a dalších.

Tmavý motiv prozatím běží v režimu beta verze, neboť ačkoliv je dostupný ve většině aplikací, na několika místech je jeho použití určitým kompromisem a v některých aplikacích není dostupný vůbec. Jedná se zejména o aplikace s uživatelským autorským obsahem jako jsou Interaktivní osnovy, či specializované aplikace, kde to není žádoucí – např. Odpovědníky, probíhající KvIS, Jednání, školení BOZP a další. Tým IS MU se důsledně věnuje připomínkám uživatelů a hlášení problémů se zobrazením.

Obr. 1: Titulní stránka IS MU v tmavém motivu

Obr. 2: Agenda Student

Obr. 3: Agenda Vývěska v tmavém motivu

Používání tmavých motivů je v posledních letech stále více oblíbenější. Tmavé pozadí je vhodnější pro oči, protože obrazovka vyzařuje méně modrého světla, což snižuje únavu očí, zejména při slabším osvětlení místnosti, či večer a v noci. Popularitu tmavého motivu dokazuje i množství uživatelů, které si jej od spuštění zapnulo, k 11. 4. 2023 používalo tmavý motiv 1 406 uživatelů. Pro srovnání nejoblíbenější motiv Vesmír má zvoleno 2 660 uživatelů.

Uživatelé si mohou tmavý motiv zapnout na titulní straně IS MU ozubeným kolečkem vpravo nahoře a výběrem motivu "Tmavý (beta)" nebo pomocí odkazu Informační systém -> Systém -> Nastavení systému -> Design .. Volba grafického motivu.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
18. 4.
2023

Nová sekce na Elportále k umělé inteligenci ve výuce

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Rok 2022 a 2023 přináší spoustu nových nástrojů založených na určité formě umělé inteligence či neuronových sítí, které mohou studenti i učitelé využít ve výuce. Tento trend reflektuje i nová sekce na Univerzitním e-learningovém portále MU, Elportále, která se bude umělé inteligenci ve výuce věnovat. V začátku zde mohou vyučující nalézt úvodní představení nástroje ChatGPT ve formě krátkého videa a seznámit se s několika základními příklady použití.

Obr. 1: Nová sekce na Elportálu

Novinky v této oblasti se objevují ve velmi rychlém sledu a pro vyučující nemusí být jednoduché se v situaci zorientovat. Jako první se vyučující začínají ptát, jak nové technologie konkrétně a prakticky ovlivní jejich výuku a co to pro ně může znamenat. Odpovědi na první otázky, které si vyučující kladou, lze nalézt v sekci Umělá inteligence v otázkách a odpovědích. Celá tato část bude postupně upravována a doplňována o další dotazy, které učitelé začínají klást e-technikům na svých fakultách.

S postupujícím zapojení nástrojů umělé inteligence do výuky v rámci semestru jaro 2023 lze očekávat, že se po skončení a vyhodnocení tohoto semestru objeví i první praktické zkušenosti vyučujících, které budou postupně shrnuty ve stejnojmenné sekci.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

Podpora pro QR platby v Obchodním centru

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) se tentokrát zaměřil na zjednodušení a zrychlení plateb v Obchodním centru Masarykovy univerzity (OC MU), a to přidáním možnosti QR platby.

Při zvolení platby bankovním převodem nyní uživatel získává možnost naskenovat QR kód, který v mobilním bankovnictví předvyplní platební údaje. Uživatel tak může platbu odeslat rychleji a s větší jistotou, než kdyby údaje vyplňoval sám. QR kód se uživateli zobrazí v přehledu dané objednávky po rozkliknutí nápisu QR platba v oddílu Způsob platby.

Obr. 1: Rozkliknutá QR platba v přehledu objednávek

O Obchodním centru MU jsme již dříve informovali v novinkách Účtování tržeb knihovnami MU prostřednictvím Pokladny Obchodního centra MU nebo Moderní design Obchodního centra MU přináší nové možnosti.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
2. 3.
2023

S novým semestrem novinky v Odpovědnících

Zajímavé | 1 | 1
Novinky – e-learning

Poměrně nedávno – před Vánoci – informoval Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) o možnosti ručního hodnocení v Odpovědnících (více v novince). Nyní se vývoj aplikace opět posunul dál a uspokojil další nemalou část vyučujících, kteří aplikaci využívají a posílají podněty ke změnám, které jim práci usnadní.

Naskenované odpovědní listy v aplikaci Odpovědi

První změna se týká naskenovaných odpovědních listů. Vyučující, kteří používají Odpovědníky pro realizaci písemek v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, nově naskenované odpovědní listy najdou také v aplikaci Odpovědi (doposud byly přístupné v Přijímárně skrze odkaz “Nahlížení do odpovědních listů”). V popisu odpovědníku jsou nově v tomto režimu dvě tlačítka pro uložení, z nichž pomocí tlačítka „Uložit a zpřístupnit“ zpřístupní odpovědník, resp. prohlídku naskenovaného odpovědního listu v aplikaci Odpovědníky, i studentům. Při zpřístupnění prohlídky studentům se respektuje datum zadané při vyhodnocování rozpoznaných písemek.

Rozšíření možností při výběru otázek do testu

Druhou změnu zaregistrují vyučující v okamžiku, kdy připravují test a v popisu odpovědníku nastavují, jak má vypadat. Došlo totiž k rozšíření možností při výběru otázek do testu. Vybírá-li vyučující do testu ze sady otázek jen některé z nich (podmnožinu), má nově možnost volit, zda se otázky ze sady vyberou náhodně, nebo zda se začne vybírat až od určité otázky, anebo se vybere blok po sobě jdoucích souvisejících otázek. V jakém pořadí se otázky poskládají do průchodu testem, ovlivní další nastavení odpovědníku.

Omezování prohlídky odpovědí z počítačů dle IP adres

Také další změna je patrná ve formuláři, kterým musí vyučující projít při nastavování testu. Nově lze v popisu odpovědníku zadat IP adresy počítačů, ze kterých se student dostane k prohlídce svých odpovědí (výjimkou je odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“). Doposud se běžně omezoval přístup studentů k testu z počítačů s konkrétní IP adresou (typicky vyučující zadal rozsah IP adres dané PC učebny) a toto omezení se vztahovalo také na prohlídku. Pokud to vyučující nezměnil, pak se studenti k prohlídce dostali pouze z počítačů s „povolenou“ IP adresou (tj. typicky jen z PC učebny). Nyní je to oddělené, takže vyučující může nastavit například přístup k testu „pouze z PC učebny“ a po vyplnění a odevzdání testu přístup k prohlídce odkudkoliv.

Ruční opravování elektronických testů

Aktivovat ruční hodnocení lze jednoduše zatržením příslušné volby přímo v popisu odpovědníku: “Hodnotit ručně -> Chci odpovědník hodnotit ručně”. Po zatržení se učiteli zobrazí možnost vybrat režim, ve kterém si přeje studentovy odpovědi hodnotit, kdy a zda vůbec se má studentovi zpětná vazba zobrazit v poznámkovém bloku.

Do ručního hodnocení lze zahrnout jak text zpětné vazby, tak bodové ohodnocení. To je vždy označené hvězdičkou a je možné jej do poznámkového bloku zavádět hned několika různými způsoby. Krom celého textu obsahujícího body i slovní hodnocení je aplikace schopna udělené body za jednotlivé otázky sama sečíst, nebo je v poznámkovém bloku dle přání vyučujícího zavede zvlášť. Otázky vyučující ručně hodnotí v aplikaci Odpovědi.

Body zavedené zvlášť po otázkách


Sumarizovaný výsledek

Používá-li učitel ve svém předmětu tzv. bc scripty, které s obsahem poznámkových bloků pokročile pracují, může do nich zahrnout i obsah poznámkového bloku s daty z ručního hodnocení. K zahrnutí slouží políčko v popisu odpovědníku, kam se zkratka takového poznámkového bloku vloží.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 152 »