XPX_ZAST Foreign internship

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/0. (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Mgr. Jana Nesvadbová
Supplier department: Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kreditové ohodnocení bude uděleno na základě délky stáže a na základě seminární práce, kterou student předloží do tří týdnů od ukončení stáže.
Assessment methods (in Czech)
Seminární práce o délce tří stran A4. Obsahem této práce by mělo být písemné zpracování uplynulé stáže. Kde student na stáži byl, jak dlouho, problematika, jakou se na stáži zabýval, jakou souvislost měla stáž s oborem studia, celkové odborné zhodnocení stáže, její pozitiva i negativa, se kterými se student setkal. Práce by měla být napsána v jazyce, ve kterém stáž probíhala (aj, nj, fj).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2013/XPX_ZAST