PV121 Computer Music I

Faculty of Informatics
Autumn 2005
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination), z (credit).
Teacher(s)
MgA. Rudolf Růžička (lecturer), doc. Ing. Jan Staudek, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Department of Visual Computing - Faculty of Informatics
Timetable
each even Wednesday 16:00–17:50 D3
Prerequisites
! P121 Computer Music I
No preliminary education in music required.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The teaching provides elementary knowledge in the application of the computer in music. It can expand students knowledge of computers art, algorithmization, programming of music composing. Students will learn about professional programs for rises, editing, notation and performing of sounds and with electroacoustic and computer music as an art production and with its using as a part of computer games and animation.
Syllabus
 • Mathematics and music
 • Foundations of musical theory and acoustics
 • History of computer-aided music
 • Computer utilization in musical theory
 • Computer-based musical analysis
 • Random processes and AI in creative computer composition
 • Score coding
 • Algoritmized composition and programming
 • Theoretical training for computer compositing
 • Software for music composing, editing, notation and reproduction
 • Electro-acoustic and computer music
 • Computer music utilized in computer games
 • Reception and interpretation of selected pieces of contemporary music
Literature
 • http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/bibl.html
Assessment methods (in Czech)
Studenti mají možnost zapojit se do výuky formou samostatného předvedení vlastní práce s hudebním programem a jeho stručným popisem, který bude v hypertextu zveřejněn na stránce předmětu tak, aby sloužil pro informaci o použití programu a práci s ním i jiným studentům. Vybraný hudební program může být vlastním programem studenta nebo také vhodným komerčním programem vytvořeným pro amatérské nebo profesionální použití v práci hudebního skladatele, uživatele, upravovatele i počítačového odborníka. Student tímto způsobem získá ukončení studia předmětu kolokviem se dvěma kredity. Vysoce kvalitní práce (zejm. vlastní program studenta pro praktické využití, který předvede před svými kolegy) bude oceněna jako zkouška s hodnocením se třemi kredity. Student, který má zájem o získání zápočtu plus ukončení s jedním kreditem, vypracuje krátkou textovou zprávu o průběhu výuky.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2005/PV121