PV174 Laboratory of Electronic and Multimedia Applications

Faculty of Informatics
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/1. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Department of Visual Computing - Faculty of Informatics
Timetable
Thu 10:00–11:50 B104
Prerequisites
SOUHLAS
Willingness to work on the projects of LEMMA laboratory (prduction of traditional faculty movie festival, support of e-learning activities, etc).
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Work on the projects of laboratory LEMMA (movie festival, e-learning materials).
Syllabus
  • Camcorders (HDV, minDV) and possibilities of their usage for low-budget movie production. Preparation of camcorder worksheets and suggestions of usage. Available equipment for audio acquisition. Documentation of standard usage and hints for best usege for audio capture and handling. Available camera equipment and their use. Scanning, documentary photography. Software and techniques of document processing. Preparation of suggested handling of high volumes of textual data.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou úspěšného ukončení je realizace projektu (zpracování referátu tematiky souvisejícího s PV110 a PV113, například příprava doporučení užití nějaké techniky, zpracování digitálního archívu videomateriálu, dokumentace ověřeného postupu zpracování atp.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/lemma/
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2007/PV174