d011 Qualitative Research Methodology

Faculty of Sports Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr.
Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Kinesiology - Faculty of Sports Studies
Timetable of Seminar Groups
d011/01: Thu 20. 2. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, Thu 27. 2. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, Thu 5. 3. 11:30–14:50 E34/225 - seminární místnost, J. Zháněl
Prerequisites (in Czech)
! d010 Methodology of scientific and research work
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course introduces the basic principles and the characteristics of qualitative research. Students will be able to understand the differences between qualitative and qualitative approach and navigate the basic qualitative research methods necessary to create their own qualitative research project.
Syllabus
 • Qualitative versus quantitative research
 • theme problem and research questions
 • selection surveyed units.
 • entry into the field - field relations, rights and obligations.
 • methods of data collection (interview, observation)
 • Data Processing - Methods and techniques of textual analysis and coding
 • Processing and presentation of the project
Literature
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (Qualitative Research in Educational Sciences: Game Rules). Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách : sborník z 3. mezinárodní konference : Brno, 27. a 28. června 1995. Edited by Jan Sup. Brno: Cerm, 1997. 174 s. ISBN 8072040839. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
 • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum (Qualitative pedagogical research). In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
oral exam, thesis
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/metodologie-kvalitativniho-vyzkumu/
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/spring2020/d011