bp1819 Základy sportovní výživy

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Hlinský (cvičící)
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1819/01: Čt 20. 2. 17:00–17:50 A15/207, Čt 27. 2. 17:00–17:50 A15/207, Čt 5. 3. 17:00–17:50 A15/207, Čt 12. 3. 17:00–17:50 A15/207, Čt 19. 3. 17:00–17:50 A15/207, Čt 26. 3. 17:00–17:50 A15/207, Čt 2. 4. 17:00–17:50 A15/207, Čt 9. 4. 17:00–17:50 A15/207, Čt 16. 4. 17:00–17:50 A15/207, Čt 23. 4. 17:00–17:50 A15/207, T. Hlinský
Předpoklady
bp1995 Fyzioterapie IV &&( bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III || bp1903 Anthropomotorics )&& bp1197 Klinická kineziologie III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je vysvětlit základní koncepty oboru výživa. Studenti tohoto kursu získají základní informace a porozumí vztahům mezi výživou a pohybovou aktivitou.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen: - rozlišit význam makroživin, mikroživin a vody ve výživě člověka - orientovat se a správně interpretovat základní výživová doporučení pro sportovce v podpoře regenerace, adaptace a sportovního výkonu - posoudit energetickou bilanci sportovce a doporučit optimální energetický příjem s ohledem na míru sportovního zatížení - identifikovat základní rizika nedostatečné výživy sportovce - orientovat se v problematice doplňků stravy
Osnova
 • Základní pojmy o výživě
 • 02. Energetická bilance
 • 03. Sacharidy
 • 04. Proteiny
 • 05. Tuky
 • 06. Vitamíny
 • 07. Minerální látky
 • 08. Voda, tekutinová bilance
 • 09. Sportovní výživa
 • 10. Suplementy
 • 11. Výživa před, během a po výkonu
 • 12. Výživa a cvičení speciálních skupin
 • 13. Výživa v silových a vytrvalostních sportech
Literatura
 • KUMSTÁT, Michal a Tomáš HLINSKÝ. Sportovní výživa v tréninkové a závodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 114 s. ISBN 978-80-210-9456-7. info
 • KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 s. ISBN 978-80-210-9162-7. E-kniha (Flipbook) info
 • CLARK, Nancy. Sportovní výživa. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 392 s. ISBN 9788024746555. info
 • MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 72 s. ISBN 978-80-210-4281-0. info
Výukové metody
Teoretické znalosti studenti získají na přednášce. Poznatky aplikují v rámci praktických úkolů na seminářích.
Metody hodnocení
docházka na seminářích (povolena 1 omluvená neúčast) - zápočtový test na posledním semináři (k postupu ke ZK úspěšnost – 50 %), 1 opravný termín ve ZK období - 2 odevzdané domácí úkoly - zkouška písemná – test na PC ve zkouškovém období, 50 otázek (50 bodů), hodnocení (body): A – 50–46; B – 45–41; C – 40–36; D – 35–31; E – 30–26; F – 25 a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp1819