bp1197 Klinická kineziologie III

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 13:00–13:50 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1813 Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství && bp1184 Fyzioterapie III && bp1885 Interní lékařství II && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1889 Ortopedie && bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1266 Fyzikální terapie IV && bp1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV && bp1188 Odborná praxe III && bp1815 Sportovní fyzioterapie
Klinická kineziologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět "Klinická kineziologie III." navazuje na předmět "Klinická kineziologie I. a II." a dále se zaměřuje na problematiku trupu. Cílem je pochopení kineziologických vztahů jak na lokální úrovni trupu, tak jeho význam pro fyziologické zatížení končetin. Předmět se detailně zabývá faktory pasivní a aktivní stability pohybových segmentů trupu a podává příčinné vysvětlení funkční i strukturální patologie. Úspěšný absolvent bude schopen aplikovat získané teoretické poznatky v praktické diagnostice a terapii a dále je rozvíjet v předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch hybného systému I. – IV.
Osnova
 • Kineziologie axiálního systému – pohybový segment, komponenty axiálního systému, pasivní a aktivní stabilita segmentu a sektoru. Kineziologie jednotlivých sektorů axiálního systému (horní krční sektor, dolní krční sektor, horní hrudní sektor, dolní hrudní sektor, horní bederní sektor, dolní bederní sektor) – funkční význam, pasivní a aktivní stabilita jednotlivých pohybových segmentů, klinické aspekty, funkční a strukturální patologie jednotlivých oblastí. Kineziologie hrudníku a břišní stěny – Kinematika hrudníku a břišní stěny, kinematika hrudních sektorů, bránice, vliv na dýchání – klinický význam, klinické aspekty, funkční a strukturální patologie této oblasti. Kineziologie základních posturálních mechanizmů na úrovni celého hybného systému a dynamických pohybových stereotypů.
Literatura
  povinná literatura
 • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. 6th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. xi, 335. ISBN 9780702029592. info
  doporučená literatura
 • OATIS, Carol A. Kinesiology : the mechanics and pathomechanics of human movement. Third edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. xix, 1006. ISBN 9781451191561. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
 • Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Edited by Karel Lewit. 4. přepr. a rozš. vyd. Leipzig: J.A. Barth Verlag, 1996. xi, 347 s. ISBN 3-335-00401-9. info
  neurčeno
 • Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 252 s. ISBN 8071692581. info
 • Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085. info
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí.
Metody hodnocení
100% účast na přednáškách, 1 průběžný písemný test, závěrečný písemný test a pro úspěšné navazující ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/klinicka-kineziologie-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)

E-learningová podpora výuky předmětu Klinická kineziologie III je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu spočívá v úpravě náplně předmětu Klinická kineziologie tak, aby časově i svou náplní lépe korespondoval s předmětem „Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu I. – IV.“ Původní náplň předmětu je částečně duplicitně vyučována v předmětech Kineziologie, Aplikovaná neurofyziologie a částečně též v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Výukový prostor vzniklý po odstranění těchto duplicit bude využit pro prohloubení výuky dílčích témat a rovněž pro rozšíření výuky o některá důležitá témata, která do původního sylabu nebyla zahrnuta (viz výše uvedená „Osnova“). Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript s výukovými materiály zahrnujícími celý sylabus.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Skripta v elektronické podobě.
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1197