bp1995 Fyzioterapie IV

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/10/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Dagmar Křížová (cvičící)
Mgr. Anežka Tomková (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Winnige (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1995/01: Po 8:00–12:10 pracovna 1031, St 8:00–12:10 pracovna 1031, R. Vysoký
bp1995/02: Po 8:00–12:10 pracovna 1031, St 8:00–12:10 pracovna 1031, R. Vysoký
bp1995/03: Po 8:00–12:10 pracovna 1031, St 8:00–12:10 pracovna 1031, R. Vysoký
Předpoklady
bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1184 Fyzioterapie III
bp1184 - Fyzioterapie III
bp1298 - Aplikovaná fyzikální terapie IV
bp1242 - Fyzikální terapie IV
bp1187 - Neurologie II
bp1185 - Interní lékařství II
bp1189 - Ortopedie
bp1188 - Odborná praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají praktické znalosti a zkušenosti s rehabilitací pacientů na oddělení neurologie, neurochirurgie, popáleniny, psychiatrie, gynekologicko - porodnickém oddělení a spinální jednotce.
Osnova
  • 1. Anamnéza u rehabilitovaných pacientů, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích postupů u rehabilitovaných pacientů.
  • 3. Stanovení krátkodobého i dlouhodbého cíle rehabilitace vzhledem k diagnóze pacienta - vlastní úvaha studenta.
  • 4. Kinezioterapie - aplikace speciálních přístupů i metodik na základě teoretických znalostí.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru na lůžkovém rehabilitačním oddělení (10hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočten - podmínkou získání zápočtu je 100% účast ve výuce, prokázání praktických znalostí a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1995