bp1995 Fyzioterapie IV

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
0/10. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jiří Poděbradský (cvičící)
Garance
MUDr. Jiří Poděbradský
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1191 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && bp1187 Neurologie II && bp1184 Fyzioterapie III
bp1184 - Fyzioterapie III
bp1298 - Aplikovaná fyzikální terapie IV
bp1242 - Fyzikální terapie IV
bp1187 - Neurologie II
bp1185 - Interní lékařství II
bp1189 - Ortopedie
bp1188 - Odborná praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají praktické znalosti a zkušenosti s rehabilitací pacientů na oddělení neurologie, neurochirurgie, popáleniny, psychiatrie, gynekologicko - porodnickém oddělení a spinální jednotce.
Osnova
  • 1. Anamnéza u rehabilitovaných pacientů, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích postupů u rehabilitovaných pacientů.
  • 3. Stanovení krátkodobého i dlouhodbého cíle rehabilitace vzhledem k diagnóze pacienta - vlastní úvaha studenta.
  • 4. Kinezioterapie - aplikace speciálních přístupů i metodik na základě teoretických znalostí.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru na lůžkovém rehabilitačním oddělení (10hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočten - podmínkou získání zápočtu je 100% účast ve výuce, prokázání praktických znalostí a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe.
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.