bp1995 Fyzioterapie IV

Fakulta sportovních studií
podzim 2017
Rozsah
0/10/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Botiková (cvičící)
Bc. Dagmar Křížová (cvičící)
Mgr. Petra Možná (cvičící)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (cvičící)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1995/01: Po 8:00–11:45 pracovna 1031, St 8:00–11:45 pracovna 1031, R. Vysoký
bp1995/02: Po 8:00–11:45 pracovna 1031, St 8:00–11:45 pracovna 1031, R. Vysoký
bp1995/03: Po 8:00–11:45 pracovna 1031, St 8:00–11:45 pracovna 1031, R. Vysoký
Předpoklady
bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1184 Fyzioterapie III
bp1184 - Fyzioterapie III
bp1298 - Aplikovaná fyzikální terapie IV
bp1242 - Fyzikální terapie IV
bp1187 - Neurologie II
bp1185 - Interní lékařství II
bp1189 - Ortopedie
bp1188 - Odborná praxe III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají praktické znalosti a zkušenosti s rehabilitací pacientů na oddělení neurologie, neurochirurgie, popáleniny, psychiatrie, gynekologicko - porodnickém oddělení a spinální jednotce.
Osnova
  • 1. Anamnéza u rehabilitovaných pacientů, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza.
  • 2. Aplikace vyšetřovacích postupů u rehabilitovaných pacientů.
  • 3. Stanovení krátkodobého i dlouhodbého cíle rehabilitace vzhledem k diagnóze pacienta - vlastní úvaha studenta.
  • 4. Kinezioterapie - aplikace speciálních přístupů i metodik na základě teoretických znalostí.
Literatura
  • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
Výukové metody
Pravidelné praktické stáže v průběhu semestru na lůžkovém rehabilitačním oddělení (10hod/týdně).
Metody hodnocení
Předmět ukončen zápočten - podmínkou získání zápočtu je 100% účast ve výuce, prokázání praktických znalostí a doložení písemně zpracovaných kazuistik pacientů z každé praxe.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.