bp1927 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Selecká (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Pospíšil, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1927/01: Čt 12:00–15:20 posilovna pod Hradem, M. Selecká
bp1927/02: Čt 15:20–18:40 posilovna pod Hradem, P. Pospíšil
Předpoklady
bp1813 Aplikovaná fyzioterapie v interním lékařství && bp1184 Fyzioterapie III && bp1885 Interní lékařství II && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II ) && bp1889 Ortopedie && bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1266 Fyzikální terapie IV && bp1298 Aplikovaná fyzikální terapie IV && bp1188 Odborná praxe III && bp1815 Sportovní fyzioterapie
Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III. je nabití praktických dovedností fyzioterapeuta v oblasti trupu. Studenti se seznámí s diagnostickými a terapeutickými technikami, naučí se je prakticky aplikovat ve studentském kolektivu a budou připraveni na jejich použití v klinické praxi. Součástí přípravy je edukace pacientů a nácvik autoterapie.
Výstupy z učení
Diagnostika a terapie měkkých tkání a kloubů pohybového systému v oblasti: hlavy krku hrudní páteře a hrudníku bederní páteře pánve Základní orientace ve vertebroviscerálních a viscerovertebrálních vztazích.
Osnova
 • Diagnostika a terapie kůže a podkoží v oblasti trupu a krční páteře. Diagnostika a terapie fascií v oblasti trupu a krční páteře. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti krční páteře, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie periostových bodů a svalů v oblasti hrudní a bederní páteře, včetně technik postizometrické relaxace PIR. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti hlavových kloubů – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky v oblasti hlavových kloubů – lateroflexe a rotace. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti krční páteře. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti cervikotorakálního přechodu. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky spojení žeber. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti hrudní páteře – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti hrudní páteře – lateroflexe a rotace. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti bederní páteře – anteflexe a retroflexe. Diagnostika a terapie – mobilizační techniky kloubů v oblasti bederní páteře – rotační techniky. Základy diagnostiky a terapie vertebro-viscerálních a viscero-vertebrálních vztahů.
Literatura
  povinná literatura
 • DOBEŠ, Miroslav, Marie MICHKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Jiří VLČEK a Marek ČENTÍK. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Horní Bludovice: Domiga, s.r.o., 2011. 76 s. ISBN 978-80-902222-4-3. info
 • KAPANDJI, Adalbert Ibrahim. The physiology of the joints. 6th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008. xi, 335. ISBN 9780702029592. info
  doporučená literatura
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565. info
 • Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Edited by Karel Lewit. 4. přepr. a rozš. vyd. Leipzig: J.A. Barth Verlag, 1996. xi, 347 s. ISBN 3-335-00401-9. info
Výukové metody
Výuka je prováděna praktickou formou. Studenti jsou nejprve seznámeni s problematikou teoreticky, dále je jim technika správně předvedena a následuje její nácvik. Během nácviku jsou studenti kontrolování vyučujícím a probíhá korekce správného provedení. Výuka a nácvik je realizována v malých studijních skupinách.
Metody hodnocení
100% aktivní účast na praktických cvičeních, dosažení stanoveného počtu bodů v průběžných testech, praktická závěrečná zkouška. Při nesplnění stanoveného počtu bodů v průběžných testech nebude student připuštěn k praktické zkoušce a tato bude automaticky hodnocena jako neúspěšná.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-diagnostiky-a-terapie-poruch-pohyboveho-aparatu-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu III je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace spočívá v užší profilaci v rámci diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu směrem k hlubší znalosti diagnostických a terapeutických metod v souladu s aktuálním stavem poznatků v oboru fyzioterapie. Původní náplň předmětu je duplicitně vyučována v předmětech Vyšetřovací metody I. a II., Propedeutika I. a II., Aplikovaná fyzioterapie I. - IV. a Fyzioterapie I. - V. Důležitým prvkem vlastní inovace je rovněž vytvoření elektronických skript vč. obrazové dokumentace a e-learningového materiálu navazujícho na sylabus výuky předmětu.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): Elektronická skripta vč. obrazové dokumentace. Interaktivní e-learningový materiál vč. obrazové dokumentace a video dokumentace.

Kategorie e-learningu: 3

Další komentáře
Studijní materiály
Praktická výuka v Lipová lázně dle stanovených termínů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp1927