ZLIM051p Immunology in Dentistry - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (lecturer)
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D. (lecturer)
Miroslava Bučková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Department of Clinical Immunology and Allergology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Supplier department: Department of Clinical Immunology and Allergology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Timetable
Tue 24. 11. 14:00–15:50 N01001, Tue 1. 12. 14:00–15:50 N01001, Tue 8. 12. 14:00–15:50 N01001, Tue 15. 12. 14:00–15:50 N01001, Tue 5. 1. 14:00–15:50 N01001, Tue 12. 1. 14:00–15:50 N01001, Tue 19. 1. 14:00–15:50 N01001
Prerequisites (in Czech)
( ZLBC0221p Biochemistry I - lecture || ZLBC0321p Biochemistry I - lecture ) && ZLFY0422c Physiology II - practice && ZLFY0422s Physiology II - seminar && ZLLM0421c Med.Oral Microbiol.I-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course covers basic aspects of the structure and function of the immune system in humans. Topics include mechanisms of non- specific immunity with main emphasis on the inflammatory process, such as humoral and cellular branches of the specific immune response. It includes mainly mechanisms of activation of the immune response and its regulation. Special emphasis is given to mucosal immunity and immune response to microbes and immunoprophylaxis to infectious and non-infectious diseases in the orofacial area. After finishing the course the students will understand the mechanisms of the immune response in physiology, and the knowledge will enable them to understand the immune system disturbances leading to immunopathological diseases.
Learning outcomes
The student will understand basic mechanisms of functioning of the immune system both in the component of innate and adaptive immunity. The student will understand the importance of the immune system in the defense against infectious agents. The student will be familiar with the compartmentalization of the immune system with an emphasis on the mucosal immune system. The student will be acquainted with the most important mechanisms leading to immunopathological diseases.
Syllabus (in Czech)
 • 6. 11.
  Imunologie: historický vývoj, současný stav, místo imunologie v lékařství. Imunitní systém jako fyziologický a patogenetický princip. Základní charakteristika vrozené a adaptivní imunity. Regionalizace imunitních reakcí, společný slizniční imunitní systém. Reakce mezi antigenem a protilátkou in vitro jako základ imunologických vyšetřovacích metod.
 • 13. 11.
  Buněčná podstata imunitního systému: Primární a sekundární lymfatické orgány. Subpopulace lymfocytů T, B, NK. Profesionální fagocyty. Další buňky účastnící se imunitních reakcí. Humorální složky imunity: Cytokiny. Komplementový systém. Imunoglobuliny, biologické vlastnosti jednotlivých tříd (IgG,A,M,E,D). Protilátky polyklonální a monoklonální (příprava, diagnostické a léčebné využití).
 • 20. 11.
  Zánět jako komplexní reakce systému vrozené imunity. Indukce a rozvoj adaptivních imunitních reakcí (tvorba protilátek, celulární imunita). Imunologická paměť. Imunologická tolerance.
 • 27. 11.
  Imunita antiinfekční. Vakcíny a vakcinace. Imunoglobulinové preparáty. Mechanismy vrozené a adaptivní imunity v ústní dutině. Sekreční IgA. Imunologické aspekty zubního kazu.
 • 4. 12.
  Imunopatologie se zaměřením na manifestace v orofaciální oblasti. Imunodeficience primární a sekundární. Orální manifestace Infekce HIV a AIDS. Imunologická přecitlivělost. Běžné alergické choroby. Potravinové alergie. Lékové alergie. Anafylaktický šok.
 • 11. 12.
  Autoimunitní choroby orgánové a systémové. Projevy autoimunitních chorob v ústní dutině. Sjögrenův syndrom. Imunologie nemocí parodontu. Význam mikroorganismů, imunogenetické předpoklady, mechanismy poškození a reparace. Imunita protinádorová. Možnosti imunologické diagnostiky a léčby.
 • 18. 12.
  Imunologické aspekty transplantací, krevních transfúzí a rekonstrukční medicíny. Imunosupresívní léčba: indikace, způsoby, rizika. O možnostech podpory a stimulace imunitního systému. Indikace a interpretace laboratorních imunologických vyšetření.
Literature
  recommended literature
 • HOŘEJŠÍ, Václav, Jiřina BARTŮŇKOVÁ, Tomáš BRDIČKA and Radek ŠPÍŠEK. Základy imunologie. 6., aktualizované vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2017. 297 stran. ISBN 9788075532503. info
 • LITZMAN, Jiří, Tomáš FREIBERGER, Vlastimil KRÁL and Vojtěch THON. Základy vyšetření v klinické imunologii (Investigations in clinical immunology). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 53 pp. ISBN 978-80-210-4227-8. info
Teaching methods (in Czech)
Ústní forma zkoušky.
Assessment methods
Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/ZLIM051p