AMOLc Introduction into molecular biology and genetics

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (lecturer)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hana Hříbková (seminar tutor)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Guaranteed by
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
AMOLc/01: Tue 7:30–9:20 B09/324
AMOLc/02: Tue 7:30–9:20 B09/324
AMOLc/03: Tue 9:30–11:20 B09/324
AMOLc/04: Tue 9:30–11:20 B09/324
Prerequisites
Grammar school or similar type with biology education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The subject should provide a survey of basic knowledge from molecular and cell biology as well as from human genetics as a prerequisite of further theoretic and preclinical studies
Syllabus
  • DNA replication. Expression of genetic information. Cell cycle and its control. Mitosis and cytokinesis. Prokaryotic cell. Eukaryotic cell. Autosomal heredity. Gonosomal heredity. Cancerogenesis. Ames test. Methods of molecular biology and genetics. Restriction mapping. Practical applications of molecular genetic techniques. Principles of genetic engineering.
Literature
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
  • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. 1. vyd. Ústí nad Labem: Espero, 1999. xxvi, 630. ISBN 80-902906-0-4. info
Assessment methods (in Czech)
Kontrola všech protokolů, Docházka: povoleno: 1 neomluvená absence, nebo 2 omluvené absence (potvrzeny studijním oddělěním a zaneseny do ISu MU). Vyšší počet absencí řešen individuálně.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/biologie/Edu-under.htm
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/AMOLc