BVCP0222c Potravinářská chemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
0/3. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Totušek, CSc. (přednášející)
Garance
RNDr. Jiří Totušek, CSc.
Ústav preventivního lékařství - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Rozvrh
Po 10:00–13:20 N02113a
Předpoklady
BVCP0121p Potravinářská chemie I - p && BVCP0121c Potravinářská chemie I - cv. && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s chemickou podstatou jednotlivých živin a dalších látek, vyskytujících se v potravinových surovinách živočišného i rostlinného původu a v potravinách a s jejich změnami během technologického zpracování a kulinářských úprav a rovněž s metodami chemické analýzy zejména instrumentálními a s jejich aplikaci při stanovení nutričních komponent a cizorodých látek v potravinách.
Osnova
  • Metody rozkladu organické hmoty. Stanovení Cd a Pb ve vzorku potraviny. Izolace a hydrolýza proteinů ze vzorku potraviny. Detekce aminokyselin v proteinovém hydrolyzátu. Exkurze do laboratoří KI ČZPI Brno. Exkurze do laboratoří SZÚ Praha – CHPŘ Brno.
Literatura
  • KUBÁŇ, Vlastimil a Petr KUBÁŇ. Analýza potravin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 202 s. ISBN 9788073750367. info
  • KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 s. ISBN 8086369072. info
  • Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.