BLKBC0211c Biochemie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
15 hodin/semestr. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PharmDr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Bochořáková (cvičící)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milena Matejovičová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Melounová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Simonová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 16:10–17:50 B09/324, Pá 7. 3. 15:50–16:40 B09/324, Pá 21. 3. 16:10–17:50 B09/324, Pá 4. 4. 16:10–17:50 B09/324, Pá 11. 4. 15:50–16:40 B09/324, Pá 25. 4. 14:00–16:30 B09/324, Pá 9. 5. 14:20–15:10 B09/324
Předpoklady
BLKLC011s Lék. chemie seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je doplňkovým k předmětu BLBC021p. Na konci kurzu je obeznámen se základními metodickým principy a postupy používanými v klinické biochemii při stanovování koncentrace analytů a enzymové aktivity v tělních tekutinách.Zná zásady práce s biologickým materiálem. Je schopen navrhnout experiment. Umí interpretovat výsledek laboratorního vyšetření.
Osnova
 • Organizace práce v praktických cvičeních. Práce s biologickým materiálem.
 • Krev, plazma, sérum. Analyzátory. Laboratorní vyšetření. Interpretace Odběr krve Zpracování krve Manuální metody, pipetování
 • Biochemické analyzátory Faktory ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření
 • Interpretace výsledků
 • Sdělování výsledků biochemického vyšetřování Vyšetření metabolismu lipidů a cholesterolu
 • Stanovení celkového cholesterolu v séru a krvi Stanovení triacylglycerolů v krvi analyzátorem Reflotron Stanovení HDL-cholesterolu a LDL-cholesterolu Výpočet LDL-cholesterolu a odvozených parametrů Elektroforéza lipoproteinů v séru
 • Vyšetření metabolismu glukosy. Diabetes mellitus
 • Enzymové stanovení glukosy v krvi Stanovení glykemie osobním glukometrem Orální glukosový toleranční test (oGTT) Důkaz a stanovení glukosy v moči Důkaz ketolátek v moči Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1 Pozdní komplikace diabetu – mikroalbuminurie Vyšetření u onemocnění jater I. Enzymová stanovení
 • Stanovení katalytické koncentrace ALT v séru Stanovení katalytické koncentrace AST v séru Stanovení katalytické koncentrace ALP v séru
 • Vyšetření u onemocnění jater II. Žlučová barviva a albumin
 • Stanovení celkového bilirubinu v séru Zjištění bilirubinu v moči Zjištění urobilinogenů v moči Stanovení albuminu v séru
 • Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
 • Stanovení katalytické koncentrace kreatinkinázy v séru Stanovení katalytické koncentrace CK-MB v séru Stanovení troponinu T v krvi Stanovení myoglobinu v krvi Stanovení katalytické koncentrace AST v séru
 • Vyšetření bílkovin v krevním séru
 • Stanovení celkových proteinů v séru biuretovou reakcí Stanovení albuminu v séru Elektroforéza proteinů Důkaz C-reaktivního proteinu aglutinačním testem Stanovení IgE v séru metodou ELISA
 • Vyšetření funkce ledvin I. Kreatinin
 • Objektivní a fyzikální vyšetření moči Stanovení kreatininu v séru a moči Určení glomerulární filtrace z kreatininové clearance Výpočet resorpční a exkreční frakce vody Vyšetření funkce ledvin II. Proteinurie
 • Důkaz proteinurie Zjištění krevního barviva v moči Stanovení proteinů v moči Průkaz mikroalbuminurie Stanovení močoviny v séru a v moči Orientační hodnocení dusíkové bilance
 • Chemická kvalitativní analýza moči
 • Vyšetření moče polyfunkčními diagnostickými proužky Průkaz drog v moči Průkaz barbiturátů v moči Detekce luteinizačního hormonu v moči Vyšetření při urolitiáze
 • Rozpustnost močové kyseliny Důkaz močové kyseliny murexidovou reakcí Orientační chemický rozbor močových konkrementů Stanovení močové kyseliny v séru a moči Vybraná vyšetření trávícího traktu Vybraná laboratorní vyšetření žaludku Laboratorní vyšetření u onemocnění pankreatu Dechové testy v gastroenterologii Test na okultní krvácení v zažívacím traktu
Literatura
 • TÁBORSKÁ, Eva, Josef TOMANDL a Hana PAULOVÁ. Biochemie. Praktická cvičení. 3. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 stran. ISBN 9788021045163. info
Výukové metody
Praktická práce v laboratoři.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů vyučujícímu do zadaného data. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie I.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.