OV4_DF2 History of Philosophy 2

Faculty of Education
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0/1. 2 credit(s) (plus 1 credit for an exam). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Marie Baráčková
Prerequisites (in Czech)
OV4_DF1 History of Philosophy 1 && NOW ( OV4_SDF2 History of Philosophy 2 Semina )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Descartova cesta ke "Cogito, ergo sum" a její důsledky.Reakce na Descartův dualismus a nejen na něj. Spinoza.Genius Leibnizův. Skromnost filosofa Locka a jeho vliv v následujících dějinách filosofie. Berkeleyova kritika J.Locka a jeho cesta k " Být, znamená být vnímán." Humův čistý empirismus? Optimistický racionalismus osvícenství. Filosofie I.Kanta, základní přelom v dějinách myšlení. Filosofie Fichtova, duchovní odkaz doby. Filosofie Schellingova, protipól filosofie Fichtovy? Hegelova filosofie filosofií svobodného či nesvobodného člověka?
Literature
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ and Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
  • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2002/OV4_DF2