SZ9BP_DSZ Individual tutoring of the social selected children

Faculty of Education
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/2. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
Zuzana Dvořáková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.
Department of Social Education – Faculty of Education
Supplier department: Department of Social Education – Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The aim of the tutoring is to improve the marks of children and also it would like to influence the attitude towards the school. Individual tutoring, especially for the focus group of Romany children, should be organized minimally every week for 2 hours directly in the family background of the selected child.
Learning outcomes
A student will be able to:
1) plan and realized individual learning plan
2) describe the learning difficulties of pupils from social disadvantage families
3) focus own teaching process individual way
Syllabus
 • Student should visit the family regularly and prepare the child for the lessons, should also be of a help when doing the homework, should also help for the entrance exams for the secondary school or apprentice training.
Literature
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity (Tutoring Roma children from the perspective of students of Masaryk University). Prevence. Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, roč. 9, č. 6, p. 15 - 18. ISSN 1214-8717. 2012. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ and Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika (Curricular and Extra-Curricular Tutoring). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 44 pp. ISBN 978-8086-85-3. 2012. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (Evaluation of course tutoring children from socially disadvantaged backgrounds). In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1st ed. Brno: Muni PRESS. p. 56 - 91, 35 pp. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. 2010. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí (Remarks from Tutorage of Socially Disadvantaged(Roma)Children in their Home Environment). In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. 2009. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. 2007. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel. (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor.). In Svět výchovy a vzděláví v reflexi současného pedagogického výzkumu - sborník abstrakt. 1. vyd. p. 96. ISBN 978-80-7040-987-9. 2007. info
Teaching methods
lectures - course about a Roma and problems with tutorage, practise part - tutorage, analyse - reflection
Assessment methods
Students keep the diary, where they keep the log of their reflections from the tutoring. That is the place where they can collect experience with the tutoring, with the family background, they reflect on the feelings and communications within the family.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: doučování dětí v terénu.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2016/SZ9BP_DSZ/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2023/SZ9BP_DSZ