SZ6607 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/5. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Bc. Marie Sedláková (assistant)
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (seminar tutor)
Mgr. Martina Kornherrová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
Department of Social Education - Faculty of Education
Supplier department: Department of Social Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SZ6007 Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
During the whole semester (60 hours in total incl. preparation), the students carry out teaching practice, which entails individual tutoring of pupils with special needs, including socially disadvantaged pupils. The students are going to perform their tutoring in the pupil’s family, in the school or in another institution (e.g. a non-profit organisation; a university; a library). The purpose is to apply the gained knowledge and skills in practice and learn about the social aspects of education.
Learning outcomes
A student will be able to: 1) plan and realized individual learning plan 2) describe learning difficulties of pupils from social disadvantage families 3) focus own teaching process individual way
Syllabus
 • • The organisation of the cooperation (pupil selection, negotiating the terms of cooperation). • Tutoring plan. • As part of the course, the students will have the opportunity to attend lessons, mainly from the field of social and special education, focused on dealing with specific situations encountered during their practice (e.g. work with a pupil with special educational needs, communication with parents, etc.). • Tutoring – 26 hours of work with a pupil, 34 hours of lesson planning (worksheets, teaching aids), continuous record-keeping of the pupil’s progress, educational needs - administration • Submitting completed documents about tutoring in the appropriate homework vault of IS.
Literature
  required literature
 • Roma education in Europe : practices, policies and politics. Edited by Maja Miskovic. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xiii, 206. ISBN 9780415535984. info
  recommended literature
 • Stenhoff, D. M., & Lignugaris/Kraft, B. (2007). A Review of the Effects of Peer Tutoring on Students with Mild Disabilities in Secondary Settings. Exceptional Children, 74(1), 8–30. https://doi.org/10.1177/001440290707400101
  not specified
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Program Domácí učitel, Aktivní doučování, Asistentská praxe, Doučování dětí ze soc. znev. prostředí. In E-learningový kurz pro doučující studenty MU. 2016. info
 • GULOVÁ, Lenka. Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách jako součást přípravy učitele. In Implementace předmětu Sociální komunikace se žákem (Aktivní doučování v sociálně znevýhodněných rodinách), Univezita Tarase Ševčenka. 2014. info
 • ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Doučování romských dětí z pohledu studentů Masarykovy univerzity (Tutoring Roma children from the perspective of students of Masaryk University). Prevence, Praha: Život bez závislostí, Coolish Press, 2012, roč. 9, č. 6, p. 15 - 18. ISSN 1214-8717. info
 • OBROVSKÁ, Jana, Olga KUSÁ, Zuzana LEHOTSKÁ, Ivana MARÁŠKOVÁ and Kateřina DOBEŠOVÁ. Školní a mimoškolní doučování metodika (Curricular and Extra-Curricular Tutoring). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 44 pp. ISBN 978-8086-85-3. URL info
 • GULOVÁ, Lenka, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Zuzana BUCHTOVÁ. Evaluace předmětu Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (Evaluation of course tutoring children from socially disadvantaged backgrounds). In Gulová a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Muni PRESS, 2010. p. 56 - 91, 35 pp. neuvádím. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PAVLÍČKOVÁ, Radka. Postřehy z doučování sociálně znevýhodněných(romských)dětí v jejich domácím prostředí (Remarks from Tutorage of Socially Disadvantaged(Roma)Children in their Home Environment). In Vítková, Marie - Vojtová, Věra. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • NĚMEC, Jiří. Doučování nebo sociální opora? Reflexe projektu domácí učitel (Tutoring or Social Support? Reflection on the project Home Tutor). In Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. 1. vyd. České Budějovice: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU, 2007. 6 pp. ISBN 978-80-7040-991-6. info
Teaching methods
Skill training, theoretical preparation by means of a lecture together with self-study of academic sources, group discussion.
Assessment methods
Regular cooperation with the pupil being tutored, submitting documents about the practice (a contract; a record sheet; a reflection of practice).
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 60 hodin.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2441
The course is for the students of the 3rd semester of the Lower Secondary Teacher Training study programme. The course will include lectures on current topics in education. Lecture invitations will be sent via e-mail to all the students enrolled in the course. The contact person for tutoring in families is: Mgr. et Mgr. Marketa Sedláková sedlakovamarketa@mail.muni.cz All the documents related to the practice is available on the website of the Social Education Department: https://ksop.ped.muni.cz/co-je-socped/o-katedre-socped/doucovani or on the website of the Practice Department available here: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe1_studentbc or in Interactive syllabi
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SZ6607